Staten må ikke sætte sig på ny naturfond

Opbakning til Den Danske Naturfond vakler. En af de store private bidragsydere truer med at trække støtten til fonden med mindre naturfonden får sin egen konto og bliver uafhængig af politiske interesser. Danmarks Naturfredningsforening advarer regeringen mod at tabe initiativet på jorden.

10. februar 2014

Politisk uafhængig og egen konto. Det er kravene fra en af de fonde, som vil skyde penge ind i den nye nationale naturfond, der skal sikre mere og bedre natur. Men Finansministeriet vil have fondspengene ind på statens konto og dermed opnå en vis indflydelse på fondsmidlerne. Så er der ingen penge, siger den ene af fondene nu. Danmarks Naturfredningsforening forstår bekymringen.

Med den nye Finanslovsaftale kom en ny statslig naturfond også på plads. Staten bidrager med 500 millioner kroner, mens to almennyttige fonde Aage V. Jensens fond og Villum Fonden vil sætte henholdsvis 125 millioner kroner og 250 millioner kroner i projektet fonden.

Vil trække støtten

Men nu truer Aage V. Jensens fond med at trække sin støtte. Fonden er nemlig utilfreds med det udkast til konstruktionen af Den Danske Naturfond, som Finansministeriet har lavet. Her lægges op til en model, hvor de to almennyttige fonde indsætter deres penge på en konto under Finansministeriet og ikke ind på en konto til Den Danske Naturfond: 

- Det oplæg er helt uacceptabelt. Det kan vi ikke leve med, gjorde fondens næstformand, Nils Wilhjelm klart under en høring om Naturfonden på Christiansborg onsdag.

Uafhængigheden er helt afgørende for Aage V. Jensens fond, fordi fonden kun ser de 875 millioner kroner som et startskud til Naturfondens arbejde. Håbet er, at private, virksomheder og andre fonde senere vil donere flere penge til Naturfonden, så dens aktiviteter kan sikre markante forbedringer for den danske natur.

Gave til naturen - ikke til staten

Danmarks Naturfredningsforening deler den opfattelse:

- Man kan naturligvis ikke bede hverken fonde, forretningsliv eller folk om at aflevere penge til statskassen, der herefter politisk skal behandle, hvordan midlerne anvendes. Naturfonden skal have sit eget kontonummer og midlerne på kontoen skal bruges til naturfondens formål – nemlig at skabe varige forbedringer og sikring af den biologiske mangfoldighed i Danmark udover det, staten er forpligtet til. Vi opfordrer til, at regeringen nu tænker sig godt om, så ikke denne væsentlige indsats for naturen falder til jorden, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Naturfonden er en central anbefaling fra Natur og Landbrugskommissionen, der i sin rapport understreger, at fonden skal være et supplement - ikke en erstatning til statens og kommunernes indsatser for naturen.

Og naturen skal have sin egen dagsorden. Det er påtrængende, understregede den tidligere konservative industriminister Nils Wilhjelm. Han var blandt andet formand for Wilhjelm-udvalget, som omkring årtusindskiftet gjorde status over den danske naturs tilstand.

Naturen har det elendigt

- Den gang fastslog vi, at naturen har det værre end nogensinde før. Og hvad så i dag? Ja - der har den det bare endnu værre, sagde Nils Wilhjelm. 

Høringen om Den Nationale Naturfond var arrangeret af Folketingets Miljøudvalg. Udvalgets formand, Lone Loklindt (R), tager Wilhjelms kritik alvorligt og hun understreger, at processen med etableringen af naturfonden kun lige er begyndt. Lone Loklindt håber, at Folketinget kan vedtage loven om naturfonden inden sommerferien, så fonden kan begynde sit arbejde inden for et år.

Læs også

Appel til statsministeren om naturfond

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


GENOPRETNING AF NATUR. Aage V. Jensens Fonde har for længst bevist, at fondsmidler kan give en rig natur. Blot et år efter opkøbet af Filsø i Vestjylland havde flere end 100.000 danskere besøgt det nye naturområde og fuglene er vendt tilbage. Foto: Merete Vigen Hansen

Den Danske Naturfond

  • Naturfonden finansieres med 500 millioner kroner kommer over en årrække fra staten, 250 millioner kroner kommer fra Villum Fonden og 125 millioner kroner kommer fra Aage V. Jensens naturfond.
  • En del af de 500 millioner kroner, som kommer fra staten, bliver udbetalt i perioden 2015-17, hvor der hvert år er afsat 75 millioner kroner til opkøb og etablering af natur. Pengene afsættes som selvstændige bevillinger på de kommende års finanslove.
  • Parterne bag aftalen om naturfonden har også forpligtet sig til inden 2016 at forsøge at rejse yderligere 125 millioner kroner fra andre almennyttige fonde, virksomheder og private, så fondens samlede formue bliver på en milliard kroner.
  • Naturfonden er et resultat af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.
  • Naturfonden skal være politisk uafhængig og have sin egen bestyrelse.
  • I løbet af 2014 skal loven om fonden vedtages af Folketinget, bestyrelsen skal udpeges og et sekretariat skal etableres.

Læs mere om Den Danske Naturfond

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk