Appel til statsministeren om naturfond

De store grønne organisationer appellerer nu til statsminister Helle Thorning-Schmidt om at sikre, at regeringen ikke taber Den Nationale Naturfond på jorden. Det sker efter regeringens udspil til, hvordan den nye fond skal se ud, har fået en af de store almennyttige fonde til at true med at trække støtten til fonden.

19. februar 2014

Seks af Danmarks store grønne organisationer har nu som noget usædvanligt valgt at gå direkte til statsminister Helle Thorning-Schmidt i forsøget på at sikre Danmark mere og bedre natur. Baggrunden for brevet (til højre) er, at der er opstået tvivl om fondens uafhængighed.

Støtten vakler 

I december blev en principaftalen om en ny naturfond underskrevet af statsministeren og af de to almennyttige fonde, Aage V. Jensens Fond og Villum Fonden, som har lovet at støtte fonden. Staten bidrager med 500 millioner kroner, mens Aage V. Jensens fond og Villum Fonden bidrager med henholdsvis 125 millioner kroner og 250 millioner kroner.

Men fondene mener ikke, at Finansministeriets udspil sikrer naturfonden tilstrækkelig uafhængighed af staten. Derfor har Aage V. Jensen nu truet med at trække sin støtte.

Bevar momentum

Det har fået de grønne organisationer til at opfordre Thorning til, at momentum bevares.

”Samtidig vil vil gerne udtrykke vores opbakning til, at Fonden etableres som et uafhængigt organ inden for den offentlige forvaltning med tilhørende uafhængig bestyrelse - samt fremhæve vigtigheden af, at Den Danske Naturfond hviler på bred folkelig opbakning og forankring,” hedder det i brevet, som er sendt af Friluftsrådet på vegne af Jægerforbundet, DN, DOF, Sportsfiskerne og WWF Verdensnaturfonden.

Læs også

Staten må ikke sætte sig på ny naturfond

Mere om Den Danske Naturfond

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fælles brev til statsministeren

Statsminister Helle Thorning-Schmidt
Statsministeriet
Christiansborg
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K

Kære Helle Thorning-Schmidt

Vores glæde var stor, da regeringen indgik aftalen med VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond om etablering af Den Danske naturfond, som vi anser for et visionært instrument til at styrke indsatsen for Danmarks natur.
Vi vil gerne understrege vigtigheden af at bevare det momentum, som er skabt og finder det afgørende at arbejde videre med at konkretisere og udmønte elementerne i ”Principaftalen om Den Danske Naturfond”. I den forbindelse vil vi særligt fremhæve vigtigheden af hurtigt at indfri forudsætningerne for etableringen af Fonden. Det betyder, at Fonden etableres ved lov i indeværende folketingsår, som et uafhængigt organ, og ikke mindst at finansieringsgrundlaget bringes endeligt på plads.
Samtidig vil vi gerne udtrykke vores opbakning til, at Fonden etableres som et uafhængigt organ inden for den offentlige forvaltning med en tilhørende uafhængig bestyrelse samt fremhæve vigtigheden af, at Den Danske Naturfond hviler på bred folkelig opbakning og forankring. En udfordring, som vi organisationer gerne bidrager til at løse.

Bag brevet står:

Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, formand
Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident
Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, forbundsformand
Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, formand
WWF Verdensnaturfonden, Gitte Seeberg, generalsekretær
Friluftsrådet , Lars Mortensen, formand

Brevet er sendt c.c.: Finansministeren, Miljøministeren, Fødevareministeren, Klima-, energi- og bygningsministeren, Aage. V. Jensens Fonde og VILLUM FONDEN

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk