Miljøøkonomiske vismænd glemmer miljøet

Danmarks Naturfredningsforening kritiserer Det Miljøøkonomiske Råd for ikke at inddrage natur og miljøgevinster i deres udregninger. Det skævvrider billedet af, hvilke indsatser der er nødvendige, mener foreningen.

26. februar 2014

Vi skal have mere – ikke mindre vedvarende energi og vi skal genanvende mere – ikke mindre, mener Danmarks Naturfredningsforening og tilbageviser dermed nogle af konklusionerne i en ny rapport fra det Miljøøkonomiske Råd. Her anbefales det at sænke farten på udbygningen af vindkraft og fortsat have fuld blus under forbrændingsovnene. Men vismændene glemmer at regne alle miljøgevinsterne med, mener Danmarks Naturfredningsforening. 

Rapporten ”Diskussionsoplæg Økonomi og Miljø” sætter fokus på vindkraft, ressourcestrategi, kollektiv trafik, invasive arter og rekreative områder. Desværre giver rapporten et skævt billede, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Når man tager afsæt i en snæver traditionel økonomisk vinkel, så vil konklusionen oftest være, at miljøtiltag ikke kan betale sig. I den form for økonomisk tilgang er positive gevinster af natur og miljøtiltag nemlig ikke prissat. Det er efter DN’s opfattelse netop en opgave for det Miljøøkonomiske Råd at indregne disse værdier, og når det så ikke sker, så står vi tilbage med et skævt billede, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen sidder med i det Miljøøkonomiske Råd, men har ingen indflydelse på valget af emner eller rapportens konklusioner.

Vedvarende energi

I årets rapport konkluderer vismændene blandt andet, at Danmark skal sætte farten ned, når det gælder udbygningen af vedvarende energi og aflyse planlagte havvindmølleparker. Ifølge DN er problemet dog, at beregningerne er svage og det fremgår blandt andet ikke hvilke energipriser og CO2-priser, der rent faktisk ligger til grund for analysen, ligesom der ikke fortages beregninger med flere scenarier og at de samfundsmæssige gevinster ved klimapolitikken ikke medtages.

Afbrænd eller genbrug

Vismændene når heller ikke hele vejen rundt, når de ligeledes stiller sig kritiske i forhold til det økonomisk fornuftige i genanvendelse af ressourcerne frem for afbrænding. Realiteten er, at Danmark ifølge EU’s direktiver er forpligtet på en række mål for genanvendelsen og derfor skal øget genanvendelse på en række områder gennemføres og fortsat forbrænding som i dag er ikke en mulig i realitetens verden. Men det afsæt har vismændene ikke. Rapporten fraregner desuden, de miljøproblemer, som opstår udenfor Danmarks grænser ved fortsat et importere ressourcer og brænde dem af, så de ikke kan genanvendes.

Invasive arter

Vismændene kigger også på invasive arter i et miljøøkonomisk perspektiv og DN bakker helt op bag rapportens konklusioner om en mere koordineret og målrettet indsats omkring invasive arter, men efterlyser blandt andet mere præcis prissætning af omkostningerne ved invasive arter og mere operative og konkrete anbefalinger.

Rekreative områder

Vismændene finder frem til, at de store sammenhængende naturarealer repræsenterer stor samfundsmæssig værdi, mens også de bynære naturarealer fremstår som værdifulde. På den vis er den gennemførte analyse til belysning af rekreative værdi en god begyndelse til en bedre forståelse af den økonomiske værdi, som naturarealerne repræsenterer, mener Danmarks Naturfredningsforening, der dog mangler et samfundsøkonomisk perspektiv på bl.a. tilskudsordninger til skovrejsning og ikke mindst værdien af at beskytte drikkevandet.

Det Miljøøkonomiske Råds samlede anbefalinger - resume

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATURENS VÆRDI. Kritikken mod de de miljøøkonomiske vismænd er hård, men Rådets vurdering af værdien af rekreative arealer indeholder dog noget af det rigtige, mener DN. Her har vismændene nemlig i større grad regnet værdien af naturen med i regnestykket.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk