Skovejere skal belønnes for god natur

Naturen skal have mere plads og større fokus i den kommende 10-års plan for de danske skove. Planen skal sikre, at en større del af de danske skove er med til at bevare biodiversitet og får lov at udvikle sig til naturskov, og at skovenes ejere ses som medspillere i at skabe god skovnatur, mener Danmarks Naturfredningsforening. 

3.marts 2014

Det Nationale Skovprogram, som sidst blev vedtaget i 2002, skal vise hvilke skovområder, der primært skal have til formål at bevare og forbedre biodiversiteten,og hvordan det kan foregå uden at lægge unødige hindringer i vejen for skovejernes produktion af træ.

- Skovenes produktion af træ og skovejernes økonomi skal jo helst fungere i en yndefuld pardans med naturen. Men situationen i dag er, at naturen i den pardans halter omkring på krykker, siger naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening Nora Skjernaa Hansen.

Situationen nu er kritisk for de danske skove. Kun 6 procent af skovarealet er nemlig forvaltet med naturformål for øje. Resten er produktionsskov, hvor skovens ejer jævnligt fælder alle træer og planter nye.

Det giver en ensartet, tæt, mørk og udtørret skov, hvor der ikke er levesteder til de dyre- og plantearter, som for eksempel skovmår og kejserkåbe-sommerfuglen, som er helt afhængige af skovens gamle træer eller varme lysninger med blomstrende buske, eller andre arter, som kun trives steder med våde områder og masser af dødt ved.

Omkring en fjerdedel af de arter, som lever i skovene er truet af udryddelse i Danmark, på trods af, at de burde kunne trives fint, hvis skovene var lidt mere vilde.

20 procent naturskov

Den nye plan skal gælde frem til år 2024 og Danmarks Naturfredningsforening mener, den bør indeholde et mål om, at 20 procent af de danske skove allerede i 2020 skal have som hovedformål at styrke skovenes truede arter.

-Hvis Danmark ikke snart får styr på beskyttelsen af den truede skovnatur, kan det blive en økonomisk katastrofe for hele skovbruget. Både myndigheder og store savværker stiller efterhånden krav om, at træ skal være bæredygtigt produceret, siger Nora Skjernaa Hansen.

De områder, der skal være naturskov, skal udvælges nøje. Det skal nemlig være de steder, som vil give størst naturkvalitet og skabe bedst sammenhæng som levested for skovens dyr, planter, svampe.

Men det er ikke områder, som alle sammen skal have lov at vokse vildt. En del af dem skal tværtimod plejes, og DN mener, at skovejerne skal have kompensation for at give plads til naturen og pleje den med biodiversiteten for øje.

-Der er nogle skovejere, som på eget initiativ vælger at bevare og berige de mest unikke naturområder i deres skove. Måske mest for deres egen fornøjelses skyld, for de bliver ikke rigtig belønnet for det. Målet med Det Nationale Skovprogram bør være at skabe et system, hvor det er billigst og mest enkelt for skovejerne at gøre noget godt for naturen, siger Nora Skjernaa Hansen.

I 10 år har myndighederne kunnet lave aftaler med skovejerne om at beskytte biodiversiteten, men meget lidt er sket. Hvis politikerne ikke kan sørge for, at sådanne aftaler kommer mere i brug, må de i stedet sikre skovenes natur gennem lovkrav, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Lokal skov – god forretning

Det danske skovbrug skal trives i kraft af sin lokale forankring, for eksempel ved lokalt salg af tømmer, brænde og flis. Det bør også indgå i regnestykket, hvordan skoven med sine træer, der lagrer C02, bidrager til den lokale energi- og klimabalance.

-Der er også mulighed for en god forretning, hvis skovens ejer udvikler den til at blive den førende svampeskov eller bærskov og selvfølgelig i at tilbyde lokale borgere, at de selv kan komme og fælde deres juletræ. Vi tror på, at der er større og større betalingsvilje for lokale produkter af høj kvalitet, især når det kombineres med en oplevelse eller en fortælling, siger Nora Skjernaa Hansen.

Det Nationale Skovprogram bliver til med Naturstyrelsen for bordenden i samspil med bl.a. Dansk Skovforening og grønne organisationer som Danmarks Naturfredningsforening. I løbet af foråret vil parterne mødes til en række workshops og diskutere for eksempel hvordan skovene skal bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund, både hvad angår biodiversitet og grøn økonomi, for eksempel i form af grønne jobs.

-Det er op til skoverhvervet selv at vise, at skovbruget kan være landbruget overlegent, når det gælder grøn beskæftigelse og bæredygtig vækst. Men vi vil slet ikke blive så overraskede, hvis det er sådan, siger Nora Skjernaa Hansen.

Læs Danmarks Naturfredningsforenings skovpolitik


Se Det Nationale Skovprogram på Naturstyrelsens hjemmeside
 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATURSKOV. Private skovejere bør belønnes for at give plads til natur i skovene, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Kontakt

Nora Skjernaa Hansen
Skovpolitik, skovsager, Biodiversitet Nu.

nsh@dn.dk
31 19 32 60