Gør haven forårsklar uden sprøjtegift

Ukrudt og skadedyr kan være en udfordring, men der er ingen grund til at bekæmpe dem med gift. Sprøjtegifte i haven kan nemlig både forurene grundvandet og skade dyrelivet.

5. marts 2014

Foråret står på spring og med det mælkebøtter, tidsler, skvalderkål, mos, svamp, myrer, snegle, insekter og bladlus. I butikkerne lover plænerens, ukrudtsmidler, mosmidler, insektgift, myre- og sneglegift os en nem og hurtig bekæmpelse af havens plager, så vi får tid til at nyde livet i haven. Og vi lader os forføre. I 2011 købte danske haveejere næsten 120 tons sprøjtegift.

Gift i haven truer grundvandet

Det private forbrug af sprøjtegifte udgør kun 2,5 procent af det samlede salg af sprøjtegifte i Danmark.

- Men den koncentrerede brug af giftene på små arealer betyder, at der er risiko for at forurene grundvandet, siger DN’s grundvandsekspert Bente Villumsen.

En undersøgelse, som Region Midtjylland og Aarhus Kommune gennemførte i 2012, viste, at grundvandet under en lille by med mange parcelhuse var forurenet med en sand cocktail af sprøjtegifte.

- Når vi bruger sprøjtegift, ødelægger vi også betingelserne for vilde insekter, padder, fugle og andre dyr. Sprøjtegift har nemlig, uanset hvilken type vi taler om, konsekvenser for mangfoldigheden af dyr og planter, fordi den griber ind i hele fødekæden. Det gælder i landbrugslandet, hvor typiske fuglearter som agerhøne, bomlærke, sanglærke og vibe er gået voldsomt tilbage, og næsten halvdelen af de vilde humlebiarter er truet af udryddelse. Men det gælder også i haven, som ellers kunne være et helle for truede arter, siger landbrugspolitisk medarbejder i DN, Thyge Nygaard.

Rigt dyreliv uden sprøjtegift

En have uden gift giver et rigere dyreliv med mange forskellige fugle, padder, bier, sommerfugle og andre dyr.

- Og med planlægning og indretning af haven, lugning og andet håndarbejde kan vi helt undgå at bruge gift i haven. Havearbejdet giver motion og god samvittighed. Og grundvandet under haven bliver rent, understreger Bente Villumsen.

En giftfri have kan være et fristed for honningbier og vilde bier, for mange arter af sommerfugle og andre insekter. Mange fugle lever af insekterne og finder føde i haverne. Et lille vandhul kan tiltrække padder og guldsmede.

Få inspiration til giftfrie haver med mere liv

http://www.havenyt.dk/
http://vandigrunden.dk/
http://www.bolius.dk/alt-om/have-planter-og-traeer/artikel/saadan-faar-du-en-giftfri-have/
http://haveselskabet.dk/keywords/vild-have
http://mst.dk/borger/sproejtemidler-biocider/sproejtemidler-i-haven/den-sproejtefri-have/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Biodiversitet/default.htm

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


GIFTFRI HAVE. En have uden gift giver et rigere dyreliv med mange forskellige fugle, padder, bier, sommerfugle og andre dyr.

Ulovlig import af sprøjtegift

I 2011 blev der lovligt solgt 120 tons sprøjtegift til privat brug i Danmark. Men danskerne tager også sprøjtegift med hjem fra indkøbsturen over grænsen.

En stikprøvekontrol, som Miljøstyrelsen foretog i juni 2012 ved den dansk-tyske grænse, kan give et fingerpeg om omfanget og (u)lovligheden. På kun halvanden time blev 13 bilister afsløret med i alt 23 ulovlige sprøjtegifte til privat brug i bagagen.

Selv om et middel er godkendt i Danmark, må det kun tages med hjem over grænsen, hvis det er i en dansk emballage.

Kontakt

Bente WillumsenBente Villumsen
Miljøpolitisk
medarbejder

40 97 32 43
bv@dn.dk