DN accepterer jagt på enkelte problem-sæler

De gråsæler, som ødelægger fiskernes garn, er som regel gamle hanner. Derfor er det en acceptabel løsning, at miljøministeren nu i en forsøgsperiode vil tillade jægere at skyde enkelte, særligt nærgående gråsæler, mener Danmarks Naturfredningsforening.

7. marts 2014

Miljøminister Kirsten Brosbøl ønsker at hjælpe de bornholmske fiskere, som har problemer med gråsæler, der går på fiskejagt i deres bundgarn og ødelægger fangstredskaberne. Derfor er ministeren nu åben for at tillade en begrænset regulering af enkelte, særligt nærgående gråsæler.

Naturstyrelsen blev torsdag enige med blandt andet Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening om ordningen, der skal behandles i Vildtforvaltningsrådet d. 21. marts.

Der er tale om regler i stil med den ordning, som siden 2005 har virket for spættet sæl, og Danmarks Naturfredningsforening accepterer forslaget, fordi det er en midlertidig løsning, som alene vil gå ud over ”problem-sælerne”.

- Svenske undersøgelser viser, at det som oftest er gamle gråsæl-hanner, der går i garnene. Det er vigtigt, at ordningen her tager hensyn til hunner, som kan have unger, der dør af sult, hvis moder-sælen bliver skudt, siger biolog og naturpolitisk medarbejder i DN, Bo Håkansson,

Ordningen lægger op til en tæt styret regulering af gråsælerne: Det er som udgangspunkt kun hanner, der må skydes, og der skal være givet tilladelse på forhånd. Sælerne ikke må skydes i de særligt beskyttede Natur 2000-områder, og det er kun personer med jagttegn - og som har fået særlig instruktion i sæljagt - som må skyde sælerne. Det er også en forudsætning, at det kun er konkrete ”problem-sæler”, der må skydes , og at det kun må ske, hvis de befinder sig mindre end 100 meter fra fiskegarnet.

Sæl-sikre fiskeredskaber på vej

Danmarks Naturfredningsforening lægger vægt på, at den nye ordning er midlertidig og skal evalueres senest i 2016, og foreningen tager for givet, at fiskeriforeningen nu sammen med forskere sætter gang i at udvikle nye fiskeredskaber, hvor sælerne ikke kan komme til fangsten.

- Bundgarnsfiskeri er en meget skånsom form for fiskeri, som i modsætning til trawlfiskeri ikke ødelægger havbunden, og vi vil gerne være med til en løsning, som tager hensyn til netop de fiskere, siger Bo Håkansson.

Danmarks Naturfredningsforening er glad for, at miljøministeren med forslaget signalerer, at det at skyde sælerne ikke er en langsigtet løsning, men at der i stedet skal udvikles nogle fiskeredskaber, som holder sælerne væk.

- Det her er kun en midlertidig ordning. Når man skyder en nærgående sæl, vil der gå et lille stykke tid, og så vil der højst sandsynligt bare komme en anden. Den langsigtede løsning på problemerne er sæl-sikre redskaber, og forslaget her, sikrer at vi for alvor kommer i gang med at udvikle dem. Vi er glade for, at fiskeriforeningen nu siger, at de vil gå målrettet ind i det arbejde, siger Bo Håkansson.

Gråsæl stadig på rødliste

Gråsælerne har været beskyttet mod jagt i årtier, fordi bestanden i danske farvande har været forsvindende lille. Men de senere år er bestanden gråsæler i de danske farvande vokset støt især i Østersøen, og bundgarnsfiskerne på Bornholm har været plaget af nærgående gråsæler, der betragter fiskernes garn som et rent tag-selv-bord, stjæler torskene i nettet og ødelægger fangstredskaberne.

Danmark har ifølge EU's habitatdirektiv et særligt ansvar for gråsælen. Bestanden er i fremgang flere steder, men den er stadig på rødlisten over truede dyrearter. Naturstyrelsens vurderer, at denne type regulering af sælbestanden ikke går ud over Danmarks mulighed for at sikre en gunstig bevaringsstatus for gråsælen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Gråsæl
SULTEN. Den langsigtede løsning på problemerne er sæl-sikre redskaber, og DN glæder sig over, at miljøministeren med forslaget her, sikrer at man for alvor kommer i gang med at udvikle dem.

Fakta om gråsælen

Gråsælerne har været beskyttet mod jagt i årtier, fordi bestanden i danske farvande har været forsvindende lille.  

Danmark har ifølge EU's habitatdirektiv et særligt ansvar for gråsælen.

Bestanden er i fremgang flere steder, men den er stadig på rødlisten over truede dyrearter.

Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk