Stor opbakning til økologiske fødevarer

Danskerne ser gerne staten støtte den økologiske produktion, viser en ny meningsmåling. Danmarks Naturfredningsforening bakker op fordi, den økologiske produktion giver mere natur, rent vand og højere dyrevelfærd. Og det er vigtigt i verdens hårdest dyrkede land, mener foreningen.

12. marts 2014

Danskerne bakker op om økologi i sådan en grad, at de ønsker staten støtter op om den økologiske produktion. Det viser en meningsmåling, som Altinget.dk har fået foretaget.

Danmarks Naturfredningsforening er glad for resultatet, fordi den økologiske landbrugsform rummer mange goder i form af mere natur, renere miljø og højere dyrevelfærd.

Økologisk produktion bør fremmes politisk. Det fremgår af den meningsmåling af A&B Analyse lavet for Altinget.dk. Her er et flertal (næsten 60 procent) af danskerne enten er tilfredse med politikernes nuværende prioritering af økologi eller ønsker en højere prioritering.

Omlæg skatter og afgifter

- Set med natur og miljøbrillerne på, så er det en god nyhed og vi presser da også på for at få omlagt skatter og afgifter således, at det bliver billigere både at producere såvel som at handle økologisk. Der er så mange goder forbundet med økologi, at vi ikke mener, at udviklingen alene skal eller kan være forbrugerstyret, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Politikerne er i gang. I regeringsgrundlaget findes en målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020 i forhold til 2007, og der er udarbejdet en Økologisk Handlingsplan 2020. I dag udgør det økologiske areal cirka syv procent af det danske landbrugsareal.

Hård produktion

Det er for lidt, mener Danmarks Naturfredningsforening. Danmark er i dag det mest intensivt dyrkede land i verden. Landbrugsjorden udgør over 60 procent af landets areal. På 80 procent af det danske landbrugsareal dyrkes foderafgrøder, som behandles med sprøjtegift, der holder ukrudt og insekter så effektivt væk, at også fuglene forsvinder. Arter som vibe, sanglærke og agerhøne er på tre årtier gået op til 83 procent tilbage, og kirkeuglen er i dag tæt på at være udryddet.

På trods af talrige handlingsplaner om at nedbringe brugen af sprøjtegifte køres der stadig hyppigere med giftsprøjten på markerne. Sprøjtegiftenes belastning af natur og miljø er steget med mere end en tredjedel på fem år og sprøjtegiftene er skyld i forurening af naturen, drikkevandet og fødevarer.

Økologisk landbrug

- I dag yder vi massiv støtte til en stærkt forurenende landbrugsindustri, hvor varerne ikke er prissat efter de reelle miljøomkostninger, der er ved at producere disse varer. Der er brug for et mindre forurenende alternativ til den hårde konventionelle landbrugsdrift, og her er økologien svaret. Økologi giver en rigere og renere natur, et renere vandmiljø og sikrer bedre forhold for husdyr. Alligevel er de økologiske fødevarer i dag dyrere end de konventionelle varer. Den situation skal vi have vendt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Økologisk frugt og gønt
ØKOLOGI. Økologi giver en rigere og renere natur, et renere vandmiljø og sikrer bedre forhold for husdyr. Alligevel er de økologiske fødevarer i dag dyrere end de konventionelle varer. Den situation skal vi have vendt, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Et landbrug i balance med natur og miljø

Danmarks Naturfredningsforening har en vision om et landbrug, der fungerer i balance med sine omgivelser:

  • Et landbrug på naturens præmisser.
  • Et landbrug, der giver plads til sammenhængende naturområder.
  • Et landbrug med gode levebetingelser for dyr og planter.
  • Et landbrug, der producerer kvalitetsfødevarer uden at forurene vores vandmiljø.
  • Et landbrug, der bidrager til vores sundhed.
  • Et landbrug, der behandler husdyrene værdigt.

Visionen er baggrunden for Danmarks Naturfredningsforenings landbrugspolitik, som leverer en lang række anbefalinger til, hvordan regering og folketing kan forbedre forholdene for naturen og miljøet og samtidig tilgodese behovet for en landbrugsproduktion

Læs Danmarks Naturfredningsforenings landbrugspolitik