Stor protestsejlads mod sandsugning i Øresund

100 både og skibe sejler fredag den 28. marts ud på Øresund i protest mod den voldsomme råstofindvinding, som ødelægger fiskepladser og naturen på havbunden.

27. marts 2014

Det er Naturstyrelsen, som står for skud, når fiskere, havbiologer og miljøorganisationer fredag den 28. marts sejler protestsejlads på Øresund for at protestere mod den omfattende sandsugning, som ødelægger sundets fiskepladser og undersøiske naturperler.

Naturstyrelsen har nemlig i flere omgange givet råstoffirmaer tilladelse til at tonsvis af sand og grus kan suges op fra havbunden. Alene siden nytår er der blevet suget 134.000 tons sand og grus op fra sandbanken Disken ved Helsingør.

- Sandsugning i Øresund er intet mindre end en katastrofe. Hele havbundens øverste lag suges væk. Hovedparten af livet på havbunden ligger netop her i de øverste lag, og der kan gå op til 20 år, før det er genoprettet, siger marinbiolog og akvariechef ved Øresundsakvariet Jens Peter Jeppesen.

Tilladelserne til sandsugning er især kritisable, fordi Øresund ifølge Jens Peter Jeppesen er en af Danmarks mest værdifulde marine naturperler. Langt større end for eksempel Kattegat og Østersøen.

Det skyldes, at der siden 1932 af hensyn til den store færge-og skibstrafik har været forbud mod bundslæbende trawlfiskeri i Øresund. Det har i høj grad også hjulpet biodiversiteten, så i dag trives bestande af torsk, rødspætte, pighvar, sild og andre vigtige fiskearter til glæde blandt andet for sundets fiskere, som fisker med bæredygtige redskaber som for eksempel bundgarn.

- Vi har i årevis været vidne til, at vores vigtigste fiskepladser bliver smadret på grund af sandsugning, uden vi er blevet hørt. Hvis det ikke stopper nu, så forsvinder både fiskene og fiskerne fra Øresund, siger Søren Jacobsen, som er fisker i Hornbæk.

Øresund som marin nationalpark

Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Landsforeningen Levende Hav, Danmarks Sportsfiskerforbund, Vedbæk Fiskeriforening, Øresundsakvariet, Sjællands Småbådsfiskerklub og Verdensnaturfonden WWF  er enige om, at sandsugningen bør stoppes i Øresund.

- Den sandsugning, som foregår netop nu, sker efter  tilladelser, som ikke uden videre kan tilbagekaldes. Men de er ved at være brugt op, og fremover skal Øresund gøres til en nationalpark uden sandsugning,  siger havbiolog Henning Mørk Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening.
 
Også SF´s medlem af Europaparlamentet og medlem af DN´s hovedbestyrelse Margrethe Auken og det svenske medlem af EU-parlamentet  Isabella Lövin fra Miljøpartiet De Grønne deltager i protestsejladsen fredag.

I februar skrev  de to EU-parlamentarikere et fælles brev til de danske og svenske miljøministre med en opfordring om, at gøre Øresund til verdens første internationale marine nationalpark.

Auken og Lövin mener, at det vil skabe stolthed i begge lande at samarbejde om at beskytte det unikke havmiljø i Øresund. “ .. det  kunne få en stor symbolværdi for det regionale samarbejde og kunne løfte Øresunds profil som et rekreationsområde”, skriver de to EU-parlamentarikere i deres brev til miljøministrene.

Der er endnu ikke kommet svar fra de to ministre.

 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


PROTEST. Fredag sejler fiskere, biologer og miljøorganisationer ud på Øresund i samlet protest mod Naturstyrelsens tilladelser til omfattende indvinding af sand og grus på den sarte havbund.

134.000 tons siden nytår

Med Naturstyrelsens tilladelse er der i december og januar suget næsten 134.000 m3 sand, grus og ral op fra sandbanken Disken ved Helsingør. Bunden er nogle steder 12-13 meter nede i stedet for som hidtil 7-8 meter Sandsugning går voldsomt ud over børsteorme, blåmuslinger og andre bunddyr - og dermed fiskenes fødegrundlag. (Kilde: Politiken)

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk