DN: Utrolig ærgerligt, at landbruget ikke vil bæredygtig soja

Der blev ikke nogen aftale om øget brug af bæredygtig soja i fødevareindustrien, sådan som fødevareministeren og miljøorganisationerne havde håbet. Landbruget har afvist at skrive under på en aftale, som ellers ville have været et vigtigt første skridt på vejen mod en mere ansvarlig fødevareproduktion i Danmark. Utrolig ærgerligt, mener Danmarks Naturfredningsforening.

28. marts 2014

Fødevareminister Dan Jørgensen forsøgte den 27. marts indgå en bred aftale med landbrug, fødevareindustri og -butikker og miljøorganisationer om at gøre den store import af soja til den danske svine og fjerkræproduktion mere bæredygtig.

Men da aftalen skulle underskrives, ville organisationen Landbrug & Fødevarer alligevel ikke forpligte sig til, at landmænd og fødevareindustri inden udgangen af 2016 skal bruge 100 procent ansvarligt produceret soja.

- Det er utrolig ærgerligt, at landbruget ikke vil arbejde for en mere bæredygtig produktion. Denne aftale var ikke vidtrækkende nok set fra miljøets synspunkt, men den ville alligevel have givet nogle klare forbedringer allerede fra 2016, og den ville have været et vigtigt skridt på vejen mod en mere ansvarlig fødevareproduktion i Danmark, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen.

Landbruget: Unødvendigt og bureaukratisk

Aftalen skulle have forpligtet landbrug og detailhandel til senest i 2016 at udfase importen af soja, som er produceret med brug af de mest giftige sprøjtegifte.

Den indeholdt også krav til bevarelse af biodiversitet og rent vand på de sydamerikanske landbrug, hvor sojaen dyrkes. Og den ville have sikret bedre arbejdsmiljø og rettigheder for de sydamerikanske landbrugsarbejdere og et stop for børnearbejde.

Landbrug & Fødevarers direktør Søren Gade begrunder landbrugets nej til aftalen med, at han synes det virkede ”unødvendigt og utrolig bureaukratisk”, og at det ville ”sende et dårligt signal til vores samarbejdspartnere”, hvis de argentinske landmænd skal udfylde papirer og bruge tid på at have besøg af kontrollanter, som kan dokumentere, at sojaen er bæredygtigt produceret.

- Jeg er meget skuffet over at det ikke har været muligt at lave en aftale om at gøre importen af soja til Danmark bæredygtig, især når jeg ved, at det har været muligt i flere af vores nabolande, siger fødevareminister Dan Jørgensen til DR Viden.

Aftalen indebar også, at parterne skulle arbejde videre med at gøre sojaimporten mere bæredygtig, og her ville Danmarks Naturfredningsforening især pege på, at den importerede soja skal være GMO-fri, og at der skal findes alternativer til sojaimporten, for eksempel ved at vi i Danmark selv dyrker afgrøder som kløver og bønner, der kan erstatte sojaen i svinenes foder.

Fire måneder – ingen aftale

I fire måneder har NaturErhvervstyrelsen holdt møder med op imod 30 repræsentanter fra landmændenes organisationer, fødevareproducenter, sæbeproducenter, supermarkedskæder og interesseorganisationer.

Også Verdensnaturfonden WWF beklager i dag, at landbruget på det sidste og afgørende møde valgte at sige nej til en aftale. "Dansk landbrugs holdning er intet mindre end chokerende. De nægter at påtage sig selv et lille ansvar for kloden", skrev Gitte Seeberg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfondens danske afdeling på Twitter.

Dansk landbrug importerer i dag 1,4 millioner tons soja, som bruges i den intensive produktion af især svin og fjerkræ. Denne import lægger beslag på et areal i Sydamerika større end Sjælland og Lolland tilsammen.

Danmarks Naturfredningsforening og andre miljøorganisationer har længe påpeget det uholdbare i importen. Sojaproduktionen har nemlig alvorlige konsekvenser for både lokalbefolkningens sundhed, for klimaet og biodiversiteten. Der er stigende tilfælde af kræftsygdomme og øget rydning af regnskov og tab af biodiversitet i de områder, hvor den intensive og kemikalietunge sojaproduktion finder sted.

Læs mere om konsekvenserne af den danske svineproduktion

Debatindlæg i Politiken: Hvem har ansvaret, når svineboblen brister? (pdf)

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


SOJA. Dansk landbrug importerer i dag 1,4 millioner tons soja, som bruges i den intensive produktion af især svin. En sojaproduktion, der lægger beslag på et areal i Sydamerika større end Sjælland og Lolland tilsammen, og sp, har alvorlige konsekvenser for både lokalbefolkningens sundhed, for klimaet og biodiversiteten.

Sådan ligger landet - tal om landbruget 2013

"Sådan ligger landet - tal om landbruget 2013" er en samling statistikker om landbrugets betydning for Danmarks natur og samfund, som i år er opdateret af Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse.

Statistikkerne er baseret på tal fra blandt andet fra Danmarks Statistik, offentlige kilder som GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), fra DANMAP (DTU Fødevareinstituttets overvågning af antibiotikabrug og –resistens) og fra landbrugserhvervet selv.

Se Sådan ligger landet

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk