DN: Vi vil omstilling til grøn produktion

Danmarks Naturfredningsforening vil have ægte grøn omstilling. Derfor efterlyser foreningen, at regeringen sikrer reel grøn omstilling i forbindelse med de anbefalinger, Produktivitetskommission netop har afgivet.

1. april 2014

Vi siger grøn omstilling til festen, men bremser den grønne omstilling i hverdagen med vanetænkning. Den samme fælde er regeringens Produktivitetskommission havnet i, mener Danmarks Naturfredningsforening efter kommissionen i dag fremlagde sine anbefalinger.

DN er enig i, at vi skal effektivisere den måde, vi holder hus med vore ressourcer. Foreningen peger på, at et stærkt virkemiddel er at justere afgifter og skatter, så det bliver billigst at vælge de bæredygtige løsninger.

Modeltænkning

- Når produktivitetskommissionen i dag går ud med en slutrapport, der konkluderer, at omkostningerne for erhvervslivet over én kam skal ned, så er det hovedløs modeltænkning. Den største samfundsudfordring lige nu er at få skabt en ny type udvikling, der fremmer en bæredygtig omstilling, siger Susanne Herfelt, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen efterlyser, at rapporten i højere grad inddrager skatter og afgifter som virkemidler frem for at fjerne dem.

I dag er det sådan, at de virksomheder og borgere, der ønsker at tage de gode valg for fremtiden, både skal betale mere og samtidig oplever mere bøvl. Det bør jo være omvendt: At det bliver lettest og billigst at vælge de mest bæredygtige løsninger. Derfor er der mere end nogensinde før behov for den gennemgribende reform af skatter og afgifter, regeringen har lovet i regeringsgrundlaget fra 2011.

Danmark kan

Foreningen mener, at Danmark har potentialet til at gå foran. Den mest oplagte måde at gøre det på er ved at skabe stærke incitamenter til at udfase de skadelige teknologier og i stedet vælge de løsninger, der bidrager til en bæredygtig omstilling. Det indebærer blandt andet, at vi som samfund skal af med landbrug, baseret på sprøjtegift og af med transport baseret på fossile energikilder.

I stedet skal Danmark fremme økologisk landbrug, elbiler samt busser og lastbiler på biogas. Det vil skabe en langt klogere produktivitet at satse målrettet på de nye, mere bæredygtige teknologier, frem for blot at sænke omkostningerne over en kam.

- Danmark kommer aldrig til at vinde på pris, så vi bør satse stærkt på at vinde på miljø, bæredygtighed og et velfungerende demokrati, der understøtter et ansvarligt erhvervsliv. Produktivitetskommissionens eget forslag om at indføre roadpricing er oplagt, men det vil være helt centralt, at sådan et system gradueres efter såvel trængsel som forurening og ressourceforbrug – altså at det bliver markant billigere at køre i en A++-mærket bil end i en B-mærket men endnu billigere at vælge tog og bus, siger Susanne Herfelt.

Danmarks Naturfredningsforening mener i det brede perspektiv, at vi skal flytte beskatning fra det, vi gerne vil have, f.eks. arbejde, til det, der belaster natur og miljø.

Også her har Danmark en særlig mulighed for at gå i front og skabe et nyt erhvervseventyr indenfor genanvendelse af materialer til nye produkter, infrastruktur til elbiler og gaskøretøjer samt lagerteknologier for energi. Men det kræver, at politikerne tør skære igennem og vælge, at der er produkter og teknologier, der hører gårsdagen til.
 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk