Hammer Bakker fredet - igen

For tre år siden gav Aalborg Kommune tilladelse til mere institutionsbyggeri i Hammer Bakker nord for Aalborg. Danmarks Naturfredningsforening besluttede at rejse en fredningssag for at beskytte de smukke bakker. Kommunen valgte herefter - trods sin interesse i institutionsbyggeriet - at være med til at rejse en ambitiøs fredningssag, som sikrer et endnu større naturindhold i de smukke bakker.

8. april 2014

Sammen med Aalborg Kommune rejste Danmarks Naturfredningsforening (DN) i 2012 en fredningssag for Hammer Bakker, der sætter et endeligt punktum for byggeri i det smukke kulturhistoriske landskab, fortæller fredningsleder i DN, Birgitte Bang Ingrisch:

- Vi har gennem de seneste tre år haft et godt og konstruktivt samarbejde om, hvordan man på den ene side tilgodeser et akut behov for institutionsbyggeri, og på den anden side får trukket en streg i sandet, så der fremadrettet ikke bliver bygget mere institutionsbyggeri eller andet byggeri i den nordlige del af bakkerne.

Gammel fredningen var ikke tidssvarende

Hammer Bakker var ellers fredet i forvejen. Tilbage i 1961 tog en fremsynet forstander, for det der dengang hed Statens Åndssvageforsorg, initiativ til at få bakkerne fredet. Fredningen havde alene til formål at bevare den landskabelige skønhed, men havde samtidig en bestemmelse om, at institutionsbyggeri var i orden, hvis det blev nødvendigt at udvide. Det blev det for tre år siden, hvor planer om nyt institutionsbyggeri satte gang i behovet for at modernisere fredningen.

Hammer Bakker er nu sikret for eftertiden

Gennem årene har der været flere dispensationsansøgninger om byggeri i relation til de eksisterende institutioner i den sydlige del af området, oplyser fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch, der er tilfreds med, at Fredningsnævnet har haft en restriktiv praksis og derigennem har sikret, at institutionerne blev holdt inden for et afgrænset område. Det betyder, at størstedelen af byggeriet i dag ligger samlet i fredningens sydlige del og med et bygningsmæssigt og landskabeligt harmonisk præg.

- Med den nye netop gennemførte fredning er der sket en modernisering af de gamle fredningsbestemmelser, som tager højde for nutidige problemstillinger og eksempelvis over de kommende år sikrer et større naturindhold gennem mere målrettet naturpleje. Men fredningen fokuserer også på behovet for en klar afgrænsning af institutionsbyggeriet, siger Birgitte Bang Ingrisch.

Offentligheden er velkommen

Fredningen sikrer også, at den nuværende offentlige adgang - uanset ejerforhold - forbliver den samme, således at offentligheden kan færdes frit. Det betyder, at skulle området sælges til private engang i fremtiden, vil der fortsat være fri færdsel overalt, eksisterende stier kan ikke nedlægges, og nye stier kan etableres i begrænset omfang efter fredningsnævnets godkendelse.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


FREDNING. Det kuperede landskab får nu lov at blive for eftertiden. 

Fakta om Hammer Bakker

Hammer Bakker er et ca. 1800 hektar stort landskabeligt særdeles smukt og værdifuldt område 10 km nord for Aalborg.

Området rummer store nationale både natur- og kulturhistoriske værdier, som gennem generationer har gjort området til genstand for stor interesse fra mange sider.

Området var tidligere dækket af hede og overdrev, i dag er Hammer Bakker overvejende skovklædt

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk