EU-regler om sprøjtegift skal også gælde i Danmark

Når landmanden eller husejeren bruger sprøjtegift til at bekæmpe ukrudt, skadedyr og svampe, indebærer det en risiko for mennesker og miljø. Derfor har EU vedtaget regler om mere bæredygtig brug af sprøjtegift. Danmarks Naturfredningsforening presser på for at få reglerne helt ind i den danske lovgivning.

Sprøjtegift skal ikke ende i sårbar natur, vandmiljøet eller vores drikkevand. Det skal heller ikke påvirke brugeren eller mennesker, der færdes på de sprøjtede arealer.

Det er grundtanken i et EU-direktiv fra 2009, "Rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider".

EU-reglerne stiller blandt andet krav om:

  • Øget kontrol og uddannelse af alle, der sælger sprøjtegift. Der vil også komme begrænsninger på privates indkøb og brug af sprøjtegift.
  • Mere oplysning fra myndighederne om stoffernes skadevirkninger og om alternativer – f.eks. hvordan man dyrker sin have uden brug af gift.
  • Forbud eller minimering af sprøjtegift i beskyttede naturområder. Det samme gælder f.eks. parker, sportspladser og legepladser.
  • Oprettelse af beskyttelseszoner for overfladevand og grundvand, der indvindes til drikkevand

Dansk beskyttelse af grundvand og natur er ikke god nok

Danmarks Naturfredningsforening mener ikke, at Danmark er i hus med at gennemføre EU-reglerne. Det til trods for, at love og regler skulle være på plads inden 26. november 2011.

De omdiskuterede 10 meters randzoner langs vandløb opfyldte EU’s krav om at beskytte overfladevand – og derfor er det selvfølgelig et problem, når halvdelen af dem bliver nedlagt igen med regeringens vækstplan for fødevarer.

Omkring drikkevandsboringer er der indført en 25 meters beskyttelseszone, men det er slet ikke nok til at sikre, at stofferne ikke kommer ned i det grundvand, der skal blive til drikkevand. Der er brug for større beskyttelseszoner, og særlig sårbart grundvand skal have ekstra beskyttelse.

Beskyttelsen af natur, parker, legepladser osv. er stadig også meget mangelfuld. De nye danske regler for golfbaner er et skridt i den rigtige retning, men legepladser, parker osv. må stadig sprøjtes som hidtil. Heller ikke naturen har fået bedre beskyttelse.
Det er ikke godt nok.

Miljøministeriet er tilfreds

Miljøministeriet mener, de nye EU-regler er helt på plads i Danmark. De steder, hvor 25 meter omkring drikkevandsboringerne ikke er tilstrækkelig beskyttelse, kan kommunerne tage initiativ til en større beskyttelseszone med forbud mod sprøjtegift. Og det sårbare grundvand kan vi ikke stille noget op med, siger ministeriet: Vi ved jo ikke,hvor det er.

Naturen er også godt beskyttet, siger miljøministeriet: Landmænd må kun sprøjte naturen der, hvor den hele tiden er blevet sprøjtet. Og kommunerne skal gribe ind, hvis det er nødvendigt for at undgå forringelse af naturtyper eller levesteder for beskyttede arter.

Danmarks Naturfredningsforening holder ministeriet fast

Danmarks Naturfredningsforening har været i dialog med politikerne og med miljøministeriets embedsmænd gennem det seneste år, hvor vi har forsøgt at få svar på, hvad man vil gøre for at blive helt færdig med at gennemføre EU-reglerne i Danmark.

Det er ikke lykkes at få en tilfredsstillende løsning, og vi har derfor sendt en klage til EU, så EU Kommissionen kan vurdere den danske indsats.

Læs mere om Danmarks Naturfredningsforenings klage til EU

Læs mere om drikkevand

EU-reglerne er til vores eget bedste

Det går ud over naturen, børnene og drikkevandet, når EU-reglerne om bæredygtig brug af sprøjtegift ikke bliver gennemført helhjertet i Danmark. Når nu EU laver fælles regler på det her område, mangler det bare, at Danmark gennemfører dem – til vores eget bedste
- Bente Villumsen, miljøpolitisk medarbejder og vandekspert i Danmarks Naturfredningsforening

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem