Folketingets politikere må stoppe boring efter skifergas i Danmark

VVM-høring om prøveboring efter skifergas i Frederikshavn er helt utilstrækkelig, mener Danmarks Naturfredningsforening, som har sendt høringssvar om den kontroversielle energiform og breve til Folketingets miljøudvalg samt til og klima- og energiudvalget. VVM-rapporten efterlader en lang række ubesvarede spørgsmål og bekymringer og forsømmer at belyse, hvilke konsekvenser skifergas vil have for miljø og klima i Danmark. Det er på tide at lands-politikere tager ansvaret tilbage, mener DN.

5. maj 2014

Frederikshavn Kommune er kommet et skridt nærmere på at lægge jord til en prøveboring efter skifergas. I dag slutter nemlig høringsfristen for den VVM-undersøgelse, som skal klarlægge, hvilke risici den første efterforskningsboring efter skifergas kan have, for miljøet. Danmarks Naturfredningsforening har sendt et stærkt kritisk svar på VVM-undersøgelsen, som DN mener, efterlader en lang række ubesvarede spørgsmål og bekymringer.

- Skifergas er ikke en hvilken som helst energikilde. Den kan medføre uoverskuelige klima og miljøkonsekvenser, og vi synes, det er selvmodsigende, at Frederikshavn Kommune, som er klimakommune, kan ende med at lægge jord til et ukendt antal skifergasboringer, siger Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Skifergas er en naturgas, som ligger indkapslet dybt i jordens lag af skifer, typisk fire kilometer under jordens overflade, og det kan kun indvindes ved brug af den kontroversielle metode frakturering – eller på engelsk fracking – hvor man pumper en blanding af kemikalier og store mængder vand ned i undergrunden for at sprænge lagene af skifer i stykker, så skifergassen kan gøres fri.

Det var den tidligere VK-regering, som i 2010 gav det franske energiselskab Total tilladelse til at undersøge, om der er forekomster af skifergas i den danske undergrund, som det kan betale sig at hente op. Men det er Frederikshavn Kommune, der som den lokale miljømyndighed, skal give franskmændene tilladelse til at starte prøveboringerne, og derfor også kommunen, som skal gennemføre miljøundersøgelserne. Danmarks Naturfredningsforening mener, at det er på tide Folketingets politikere tager ansvaret tilbage og stopper eftersøgningen efter skifergas i Danmark.

- Vi synes, at Folketingets politikere efterlader kommunen i en kattepine her. Det er jo de samme politikere, som har besluttet at Danmark skal være fri af fossile brændselsformer i energiforsyningen allerede i 2035, og skifergas er bare endnu en fossil type energi, som udleder CO2 ligesom kul, olie og naturgas gør, siger Sine Beuse Fauerby.

Brev til Folketinget

Sammen med høringssvaret til VVM-undersøgelsen af prøveboringen i Frederikshavn har DN også sendt et brev til Folketingets klima- og energiudvalg og til miljøudvalget, hvor foreningen opfordrer politikerne til at stoppe denne proces.

- Det altoverskyggende problem ved boringen i Frederikshavn er, at det er det første skridt mod udvinding af skifergas i Danmark, og vi mener, det er misvisende, at der er blevet udarbejdet en vurdering af virkninger på miljøet, der kun ser på konsekvenserne af netop denne enkelte efterforskning og ikke på, hvad udvinding af skifergas vil betyde for miljø og klima i Danmark som helhed, siger Sine Beuse Fauerby.

DN kritiserer også VVM-rapporten for, at dens omtale af boremetoder er præget af upræcise formuleringer, og at nogle af de beskrevne metoder er ukorrekte, så miljøproblemerne ved efterforskningsboringen ikke bliver tilfredsstilende klarlagt. Selv om der endnu ikke er talt om en egentlig fracking, er der behov for at få alle miljørisici, som dette projekt kan medføre, belyst.

- At en så mangelfuld VVM skal danne grundlag for den første efterforskningsboring er meget bekymrende for fremtiden. Det vil vi ikke være med til, siger Sine Beuse Fauerby.

Hent DN's høringssvar (pdf)

Hent DN's brev til Folketingets klima- og energiudvalg samt miljøudvalget (pdf)

Læs mere om skifergas

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


KLAR, PARAT, BOR ! Det franske energiselskab Total er klar til at gå i gang med den første boring, der skal klarlægge, hvordan skifergas kan indvindes fra den danske undergrund. Samtidig er hele Nordsjælland ved at blive undersøgt for andre forekomster af skifergas.

Fakta

Frederikshavn Kommune har fået udarbejdet en rapport, der beskriver vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), af den første prøveboring efter skifergas. som har været i høring frem til den 5.5.2014.

Den nøjagtige klimabelastning ved udvinding af skifergas har givet anledning til  diskussion. Ikke desto mindre er der ingen tvivl om, at skifergas, som minimum, har den samme klimabelastning som naturgas, og at de reelle tal formentligt ligger meget højere[1], og at skifergas dermed vil bidrage til en øget klimabelastning.

Dette strider imod den danske regerings målsætning om, at vi i 2035 er fri af fossile brændsler i energiforsyningen. Derudover strider det imod anbefalingen fra FN´s klimapanel IPCC’ fra marts måned i år om, at størstedelen af de fossile brændsler, vi allerede kender, skal blive i jorden[2].

Kontakt

Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk medarbejder

31 19 32 51
sbf@dn.dk