Vandråd stækkes af regeringen

Danmark får endnu sværere ved at nå målene om levende åer og vandløb efter regeringen har fjernet en af de mest effektive midler til at opnå dette. Alligevel arbejder DN's repræsentanter positivt videre med at finde gode løsninger i de mange lokale vandråd.

7. maj 2014

Netop nu arbejder frivillige DN’ere sammen med andre grønne samt repræsentanter fra landbruget og andre interesser på højtryk landet over for at komme med løsninger til, hvordan vi får livet tilbage i åer og bække. Det sker i de 23 vandråd, Miljøministeriet har nedsat. Opgaven er bunden: Der skal leveres løsninger, der bedst forbedrer vandløbenes fysiske tilstand. Samtidig har regeringen så fjernet det mest effektive virkemiddel: Reduceret grødeskæring – altså mindre slåning af vandløbets planter.

Myte at Danmark oversvømmes

- Regeringen er hoppet på myten om, at store dele af Danmark kommer til at stå under vand, hvis ikke man tit fjerner grøden i vandløbene. Men det er forkert, hvilket jo for længst er dokumenteret i adskillige udvalg og videnskabelige rapporter. Tvært imod er netop en målrettet og nænsom grødeskæring en af de billigste og mest effektive virkemidler til at opnå en god økologisk tilstand i vandmiljøet, siger Henning Mørk Jørgensen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Bent Lauge Madsen, tidligere chef for Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium, har netop i en artikel i Weekendavisen understreget, at ”beslutningen gør det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at nå de EU-krævede mål, medmindre man også beslutter at ændre naturlovene.”

Stort selvmål

Vandrådene er en del af Vandplan II, der går fra 2015 – 2021. Rådene skal, ud fra deres kendskab til lokale forhold, rådgive kommunerne om, hvor og hvordan virkemidlerne kan anvendes. Rådene har fået et virkemiddelkatalog med 19 forskellige virkemidler: På førstepladsen er helt naturligt »ændret grødeskæring«. De andre 18 er afhængige af den.

- Der er ingen saglig begrundelse for at fjerne dette virkemiddel og det gør det stort set umuligt at nå god økologisk tilstand i 2021 i vandløbene. I rigtigt mange vandløb skæres grøden i dag så ofte, at god økologisk tilstand for vandplanterne ganske enkelt ikke kan opfyldes og så dumper vandløbet uanset alle andre indsatser. Så her har regeringen virkelig skudt sig selv i foden, men nu deltager vi i vandrådene som præmisserne er, så må vi få det bedst mulige ud af det, siger Henning Mørk Jørgensen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


VANDLØB. Vandløb kan bruges til mange ting. Landbruget vil således bruge vandvejene til effektivt at fjerne vand fra marken, hvilket koster natur og miljø. Blandt andre Danmarks Naturfredningsforening ønsker at bevare eller genoprette livet i åer og bække, hvilket indebærer, at vandet ikke må ledes ligeså hurtigt bort, som landbruget ønsker.

Lauge Madsen: EU bliver (også) holdt for nar

Baggrunden for, at regeringen har bøjet nakken og fjernet grødeskæring som virkemiddel, skal blandt andet findes i måden, hvorpå de første vandplaner blev gennemført, mener Bent Lauge Madsen.
"Her valgte den tidligere regering ifølge vandløbseksperten at bruge grødeskæring også i flade, mindre vandløb, hvor man vidste, at det ville give problemer med oversvømmede marker, og at det ikke kunne indfri miljømålet. Dermed blev der skabt en bølge af protester fra landmændene. Understøttet af forsider på store landsdækkende medier om, at halvdelen af Danmark ved grødeskæring ville forsumpe og milliarder ville tabes, har det skræmt regeringen. Den har ikke skelet til fakta, der viser, at gennemtænkt, ændret grødeskæring sammen med rensning af spildevand, har været det vigtigste middel til gode vandløb gennem årtier."

Ved at fjerne grødeskæring som virkemiddel, har regeringen skabt en kaotisk situation, siger Bent Lauge Madsen til Weekendavisen:
”Vandløbsforum, der har fostret kataloget over, hvordan vi kan nå 2021-målene, må føle sig holdt for nar. Også EU bliver holdt for nar. Alle tre EU-mål: Smådyr, planter og fisk, skal opfyldes. Mangler bare et, er EU ikke tilfreds. Med sikkerhed har ministeren udelukket, at plantemålet kan nås, medmindre der er noget biologi, jeg ikke har forstået”, siger han.

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk