Oppløjning af enestående natur fortsætter trods dom

Gang på gang har Danmarks Naturfredningsforening gjort myndighederne opmærksomme på, at beskyttet natur opdyrkes i Værnengene i Vestjylland. For tre uger siden faldt der dom: stop opdyrkningen. Nu pløjes de tilstødende beskyttede enge op.

8. maj 2014

På trods af Natur og Miljøklagenævnets klare dom om, at de enestående Værnenge i Vestjylland naturligvis ikke må opdyrkes, så har en landmand nu igen sat plov i endnu en del af engarealet, der ellers er hjem for sjældne ynglefugle og tusindvis af trækkende fugle. DN kræver nu minister og politi på banen:

- Nu er det nok. Det er oprørende, at vi et retssamfund er ude af stand til at reelt at beskytte et internationalt beskyttet fuglereservat mod selvtægt. Vi er her vidne til omfattede og langvarige ødelæggelser af et af Danmarks vigtigste fuglereservater med truede fuglearter. Det har stået på i årevis uden at myndighederne har villet gribe ind. Hele sagen er blevet et trist beretning om , hvorfor naturen i Danmark bliver ved med at gå tilbage og nu er på et historisk lavpunkt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Hul beskyttelse

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Dansk Ornitologisk Forening gennem fem år kæmpet for at beskytte de enestående Værnenge i Vestjylland mod oppløjning. Ringkøbing Skjern Kommune har passivt forholdt sig til oppløjningen og i flere omgange har kommunen givet tilladelser til opdyrkning. Det er sket, selvom Værnengene nyder alle tænkelige former for beskyttelse, hvilket da også i flere omgange har ført til, at Natur og Miljøklagenævnet har måtte bede kommunen om at ændre sine godkendelser.

Men en tabt sag i Natur og Miljøklagenævnet har ikke afholdt den pågældende lodsejer fra at pløje engen op ved siden af. Samme lodsejer har bragt engen langt fra naturlig tilstand, da han også har gødet og kalket arealet. Danmarks Naturfredningsforening har 7. maj anmodet kommunen om straks at få stoppet oppløjningen af det, der anses for en af Danmarks naturs kronjuveler.

Varig løsning søges

- Vi ønsker nu, at der findes en varig løsning for de beskyttede enge. Det er uacceptabelt, at vi som frivillig forening skal påpege gentagne lovbrud, som dem vi ser her uden, at der gribes ind fra myndighedernes side. Så nu må miljøministeren på banen sammen med den lokale politimester få engene beskyttet – akkurat som loven foreskriver og Natur og Miljøklagenævnet har afgjort, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Læs også den første dom fra Natur og Miljøklagenævnet:
Opdyrkning af fredet fuglereservat bremset

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Værnengene
NATUR. Værnengene er hjemsted for blandt andre brushane, engryle og stor kobbersneppe. Området er fredet, nyder international beskyttelse og er desuden et Natura2000 område, som kommunen er forpligtet til at pleje for at sikre levestederne for de sjældne fuglearter.

Støt vores arbejde for Værnengene og Danmarks natur
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst


Rod i beskyttelsen af Værnengene

Værnengene er en af de vigtigste lokaliteter for engfugle i Danmark. Ikke desto mindre har Ringkøbing-Skjern Kommune flere gange givet tilladelse til, at engen kunne opdyrkes.

Hver gang har en snarrådig indsats fra lokale medlemmer af DN og DOF forhindret ploven i at ødelægge naturperlen.

Senest 16. april afsagde Natur og Miljøklagenævnet en endelig kendelse: Landmanden skal holde ploven væk fra Værnengene, fordi området er et Natura 2000 område og beskyttet af §3 i Naturbeskyttelsesloven. Pløjes engene op og sås til med kulturgræs, forsvinder arealernes værdi for fugle og natur. Det ødelægger ynglemulighederne for engryle og brushane i en lang årrække og forringer ynglemulighederne kraftigt for stor kobbersneppe. Alligevel er flere af de unikke engarealer de seneste to tre år pløjet op med kommunens velsignelse.

Her tre uge efter har samme landmand nu sat ploven i naboarealet.

Værnengene, der er privatejet, blev første gang fredet i 1977, men i 2003 blev fredningen revideret. Som et led i den ny fredning blev Værnengene af hensyn til landbruget taget ud af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, der normalt beskytter ferske enge som levesteder for blandt andet engfugle.

I stedet blev der lavet frivillige såkaldte MVJ-aftaler (miljøvenlig jordbrug) med landmændene, der ifølge disse aftaler skulle drive områderne miljøvenligt med tanke på engens ynglefugle. Men nu er disse aftaler udløbet, og så pløjer og gøder flere og flere landmænd engarealerne, som ellers har fået lov at udvikle sig til natur i årtier. Derpå bliver der sået kulturgræsser, der er ensbetydende med monokultur og ensidighed.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk