Slap opstramning af regulering af pattedyr i yngletiden

Hundredvis af rævehvalpe, hjortekid og kaninunger er hidtil blevet efterladt til den sikre sultedød hvert år. Det kan ske fordi, det er lovligt at skyde moderdyrene i yngletiden, idet de vilde dyr opfattes som skadevoldere. Efter pres fra Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse har miljøminister Kirsten Brosbøl nu delvist strammet lovgivningen, men lagt fra nok, mener de to foreninger.

9. maj 2014

Miljøministeren har i dag udsendt den reviderede bekendtgørelse om skadevoldende vildt. Bekendtgørelsen indebærer, at det fortsat i et vist omfang vil være muligt at regulere – altså skyde - moderdyr i yngletiden blandt pattedyr. Det sker, selvom Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse havde foreslået ministeren at stramme bestemmelserne således, at man fremover i alle tilfælde skal have en forudgående tilladelse af Naturstyrelsen, på samme måde som det gælder for fuglene.

Dør af sult og tørst

- Vi er kede af, at det ikke i denne omgang lykkes at få strammet bekendtgørelsen tilstrækkeligt op. Vores holdning er, at det ikke skal være den enkelte landmand, skovejer eller husejer, som helt på egen hånd afgør om der er så væsentlige skader, at man kan regulere dyr i yngletiden. Det medfører jo, at ungerne vil dø af sult og tørst, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Dyrenes Beskyttelse finder det uacceptabelt, at pattedyr fortsat stilles ringere end fugle i forbindelse med regulering af skadevoldende vildt i den nye bekendtgørelse.

- Det er uacceptabelt, at man fortsat må aflive moderdyr, så man overlader ynglen til en pinefuld død af sult og tørst,  siger kommunikationschef i Dyrenes Beskyttelse Tina Engberg

Ræven er nu knap så fredløs

I dag findes allerede stærkere regler for fuglene og Dyreetisk Råd har fremsat en række anbefalinger om opstramninger også for pattedyrene. Der er med bekendtgørelsen dog sket en god opstramning for så vidt angår reguleringsmulighederne for ræv, der hidtil nærmest har været fredløs. Her skal der nu søges om tilladelse fra Naturstyrelsen om regulering.

- Selvom vores mål er at alle pattedyrene bliver omfattet af krav om, at Naturstyrelsen skal give lov til regulering i yngletiden, er det et stort skridt i den rigtige retning, at ræven ikke længere er helt fredløs. Men vi mener fortsat at det er forkert, at det er den enkelte som kan beslutte, om pattedyr skal reguleres i yngletiden. Derfor vil vi tage det op næste gang bekendtgørelsen skal revideres I 2017. Indtil da er vi tilfredse med at konstatere, at ministeren nu indskærper at forudsætningerne for at foretage regulering er, at alle alternativer først skal have været forsøgt. Det forventer vi så ministeren fører tilsyn med sker, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Det er blandt andet hare, ilder, husmår, rådyr og krondyr som fortsat i henhold til bekendtgørelsens kapitel 2 vil kunne reguleres uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.

Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse rettede sidste år henvendelse til den daværende miljøminister Pia Olsen Dyhr om, at bekendtgørelse om vildtskader ændres for pattedyrene.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


DYR. Rævene i Danmark er efter opstramningen af loven knapt så fredløse. Men der skal mere til for at beskytte de vilde dyr og deres unger i yngletiden, mener Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening.

Støt vores arbejde for Danmarks vilde dyr.
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst


FAKTA OM RÆVEN

Den hyppigste dødsårsag for ræve i Danmark er jagt. Ræve må i dag jages fra 1. september til 31. januar. Det officielle antal skudte ræve ligger på omkring 37.000, men hvor mange der derudover skydes hvert år af lodsejere vides ikke.

Desuden må rævehvalpe uden for rævegrave reguleres i perioden 16. juni - 31.august.

Sociale dyr
Ræve er sociale dyr og kommunikerer med en lang række signaler til hinanden. Foruden dufte kommunikerer ræve med et varieret ansigts- og kropssprog og et stort repertoire af lyde.

Ræve kommunikerer især, når ræve mødes på ny enten ved graven eller i landskabet. De voksne ræve udfører en ritualiseret hilsen og hvalpene kommunikerer højlydt ved graven, når de slås om bytte, leger eller hvis en hvalp er kommet på for lang afstand af de andre.

Kilde: Dansk Pattedyrforening

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk