Sælunger fanges i fiskegarn

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer myndighederne til at indføre garnfri zone i sælernes yngletid i visse områder af Nordjylland. Opfordringen kommer efter der gennem flere år er observeret sælunger fanget i hummergarn – efter alt at dømme bruges ungerne som en slags madding.

21. maj 2014

Ved Ejerslev Røn i Løgstør Bredning fiskes der efter hummere. Hummere lever blandt andet af ådsler, som de derfor tiltrækkes af, via forrådnelsen. Fotos taget over flere år viser blandt andet et antal døde sæler i meget forskellige grader af forrådnelse. Nogle sæler har siddet i garnene i ugevis.

Brodne kar

- De mange gentagelser og det, at sælungerne får lov at gå i forrådnelse viser, at fiskeren med stor sandsynlighed ved, at sælerne vil gå i garnet, der jo står helt op til sælernes ynglepladser. Det skal bremses også af hensyn til de mange lovlydige garnfiskere, der jo generelt bedriver et meget naturvenligt fiskeri, og absolut ikke ønsker at få sæler i garnene. Netop derfor vil et garnforbud også kun ramme de få ”brodne kar” blandt garnfiskerne, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening modtog 8. april 2014 billeder og rettede samme dag henvendelse til Fødevareministeriet ved Naturerhvervsstyrelsen og Miljøministeriet ved Naturstyrelsen med forslag om, at der indføres en garnfri zone omkring Ejerslev Røn i sælernes yngletid. Det sker ud fra en betragtning om, at et forbud synes nødvendigt, når fiskeriet har foregået på trods af, at problemet tilsyneladende har været fiskeren bekendt.

Afviser løsning

Fødevareministeriet har imidlertid den 7. maj svaret Danmarks Naturfredningsforening, at man ”tager problemet meget alvorligt”, men ikke vil lave en garnfri zone omkring Ejerslev Røn nu, men vil medtage problemstillingen i det videre arbejde med EU beskyttelsesområderne for sæler.

Danmarks Naturfredningsforening er uforstående over for de to ministeriers afvisning af et garnforbud i yngletiden og beder derfor nu befolkningen om hjælp:

- Fødevareministeriet har opfordret os til at anmelde yderligere observationer. Den opfordring vælger vi at følge og gå ud med billederne, selvom de er barske. Vi har brug for folkelig opbakning til at få stoppet dette og kun de færreste kommer forbi en ynglelokalitet med sæler, men kommer man som lystfisker eller lystsejler tilfældigt forbi et garn med døde sæler ved Ejerslev Røn eller et andet sted i landet, så tag fotos og kontakt os meget gerne omgående, siger Bo Håkansson.

Danmarks Naturfredningsforening vil nu rette henvendelse til Folketingets Miljøudvalg og Udvalget for Fiskeri i håb om, at der snarest kan indføres et garnforbud omkring Ejerslev Røn i sælernes yngletid.

Se billeder af sælunger fanget i fiskegarn

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Levende sælunge fanget i garn
SÆLUNGE. Sælunge fanget i garn tæt på sælreservatet Ejerslev Røn. Garnet var også fyldt med døde og rådne sæler. Fiskeren må givetvis have været bekendt med, at sælunger går i garnene, da garnene røgtes dagligt eller næsten dagligt. Se flere billeder

Støt vores arbejde for Danmarks vilde dyr
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst


Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk