Trodsige landmænd pløjer beskyttede enge

Da fem traktorer 15. maj satte ploven i noget af Danmarks fineste natur, optrappedes kampen om det internationalt værdifulde og beskyttede naturområde, Værnengene, i Vestjylland. Ringkøbing Skjern Kommune har – uden held - forsøgt at forhindre oppløjningen og skrider nu til politianmeldelse. Danmarks Naturfredningsforening ønsker Miljøministeriet på banen for at få stoppet naturødelæggelserne, mens Fødevareministeriet bør se på, om den forsætlige naturødelæggelse kan udløse træk i EU-støtten.

21. maj 2014

Det var en velkoordineret aktion, da fem landmænd d. 15. maj for rullende kameraer satte ploven i den beskyttede natur i Værnengene i Vestjylland og i løbet af få øjeblikke satte noget af Danmarks mest unikke natur mange år tilbage og spolerede fourageringsområdet for tusindvis af sjældne engfugle.

Uhørt provokation

- Det er en uhørt provokation og det koster store nationale naturværdier. Mens landmændene – på trods af et kommunalt forbud - sætter plovene i de internationalt beskyttede enge, kæmper vi naturfredningsforeningen med lovlige midler. Jeg lover til gengæld, at her vil vi bruge hele paletten, for kan myndighederne ikke beskytte Værnengene, så har vi for alvor et problem med vores naturbeskyttelse, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmarks Naturfredningsforening har gennem mange år konstateret at fuglene på engene går tilbage i takt med en stadig mere hårdhændet landbrugsdrift. Kommunen har siden kommunalreformen i 2007 reelt haft ansvaret for Danmarks internationale forpligtelser derude, men har gennem flere år udnyttet en svag lovgivning til ikke at træffe de nødvendige beslutninger. Dermed har bl.a. DN ikke kunnet få prøvet sagerne i Natur- og Miljøklagenævnet.

Lang kamp for engene

Endelig sidste år lykkedes det, og DN har flere gange fået medhold i Natur og Miljøklagenævnet i, at engene skal nyde særlig beskyttelse, samt at Ringkøbing Amts annullering af den såkaldte naturtypebeskyttelse derude ikke er lovmedholdelig. Senest har også Ringkøbing Skjern Kommune forstået alvoren og udstedte således efter henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening et standsningsforbud, da den første landmand satte ploven i engen i starten af maj.

- Det er klart, at de landmænd, der ikke ønsker at følge loven, må føle sig ansporet af de kollegaer, der tilsyneladende uden retslige følger har pløjet for eksempel randzoner op. Den slappe holdning, når det gælder naturbeskyttelseslovene, er desværre udbredt, og det kan ofte betale sig, at ødelægge natur. Det vil vi have ændret, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Foreningen ønsker Miljøministeriet på banen for at sikre, at de internationalt vigtige Natura 2000 områder forvaltes ens i hele landet og for at få strammet op på håndhævelsen af naturbeskyttelseslovene.

Læs om den første dom fra Natur og Miljøklagenævnet:
Opdyrkning af fredet fuglereservat bremset

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Oppløjning af Værnengene
OPPLØJNING. Værnenge har gennem flere år været udsat for et enormt pres fra landbruget, der ønsker at dyrke engene. DN har gang på gang fået stoppet plovene og hårdt presset er nu også den ansvarlige myndighed, Ringkøbing Skjern Kommune, kommet på banen med politianmeldelse.

Støt vores arbejde for Værnengene og Danmarks natur
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst


Fakta om Værnengene

Dansk Ornitologisk Forening, DOF, anslår, at størrelsen af den danske ynglebestand for blandt andre brushane, engryle og stor kobbersneppe i dag er helt afhængig af Tipperhalvøen, der består af Tipperne og Værnengene.

Området er fredet, nyder international beskyttelse og er desuden et Natura2000 område, som kommunen er forpligtet til at pleje for at sikre levestederne for de sjældne fuglearter.

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk