Husstandsvindmøller skal placeres i harmoni med landskabet

Husstandsvindmøller skal placeres, så de ikke skæmmer smukke og værdifulde landskaber. Danmarks Naturfredningsforening oplever, at kommuner i stigende grad giver borgere tilladelse til at opstille vindmøllerne i særligt værdifulde områder.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at husstandsvindmøller og vedvarende energi er et godt skridt på vejen mod at få et mere bæredygtigt samfund, og vi anbefaler derfor husstandsvindmøller.

Men vi kan kun anbefale husstandsvindmøllerne, hvis de opstilles i områder og landskaber, som kan bære det. De skal harmonere med landskabet.

Husstandsvindmøller er vindmøller, som er max 25 meter høje.

Kommuner giver tilladelser i strid med anbefalinger

Der er desværre en tendens til, at kommuner godkender, at husstandsvindmøller bliver stillet op i særligt værdifulde områder og landskaber. For eksempel på en måde så en vid udsigt over et smukt landskab bliver forstyrret.

Der er endda eksempler på, at kommuner tillader vindmøller i områder, som de selv har vedtaget skulle friholdes for vindmøller.

Når husstandsvindmøller opføres i direkte tilknytning til eksisterende byggeri har de en begrænset påvirkning på landskabet. Vi mener, at det især er vigtigt, at husstandsvindmøller kun opføres tæt på eksisterende byggeri, hvis området er udpeget som værdifuldt landskab i kommuneplanen.

I vurderingen læner vi os op af de afgørelser, som Natur- og Miljøklagenævnet, tidligere har truffet på området.

Danmarks Naturfredningsforening har klaget over tilladelser

Vi har klaget over en hel stribe tilladelser, som kommuner har givet – og som er i strid med beskyttelsen af landskabet. Natur- og Miljøklagenævnet behandler klagerne.

Håbet er, at vi får vendt praksis, så kommuner ikke kan se bort fra beskyttelsen af værdifulde landskaber, når de giver de konkrete tilladelser.

Hvis du vil vide mere

Natur og Miljøklagenævnets holdning til placering af husstandsvindmøller (pdf, se side 19)

Natur og Miljøklagenævnets afgørelser om placering af husstandsvindmøller

Danmarks Naturfredningsforenings holdning til husstandsvindmøller

 

Pas på landskaberne

Vores landskaber er værdifulde, og det er vigtigt at bevare nogle landskaber uforstyrrede. Det er først i det øjeblik, landskaberne er plastret til med industri eller lignende anlæg, at det for alvor går op for folk, hvilken værdi der er mistet.  
- Annette Eigaard, naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening

Kontakt

Annette Eigaard
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 42
aei@dn.dk

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem