Den vilde natur til debat

Store pattedyr som ulv og vildsvin indvandrer til Jylland, og bison, vildheste og bævere genintroduceres flere steder i den danske natur. Men hvor langt skal vi gå for at give plads til dyr, der for længst er uddøde? Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund inviterer til debat på Folkemødet om den vilde natur.

11. juni 2014

Ulven er kommet. Det store rovdyrs genindvandring over den dansk-tyske grænse har skabt en del debat og givet medieopmærksomhed af en grad, som den danske natur ellers sjældent oplever.

Ulven - og vildsvinet - har selv fundet vej. Men flere steder genintroduceres også andre store pattedyr som bisonokser, bævere og vilde heste, der længe har været uddøde i Danmark, som led i såkaldte rewildingprojekter.

Men hvordan skal vi egentlig forvalte vores natur, og passer store græssere og topprædatorer ind i vores moderne kulturlandskab?

Debat om naturforvaltning

Fredag eftermiddag på Folkemødet 2014 inviterer Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbund sammen til en debat på Grøn Scene om vores natur og om de dilemmaer, der opstår, når store, vilde dyr skal bo i lille og tætbefolket land som Danmark.

I panelet sidder ud over Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella Maria Bisschop-Larsen og Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, også Flemming Torp, bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet, samt biolog og seniorforsker ved Aarhus Universitet Rasmus Ejrnæs og Lars Hvidtfeldt, som er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Tid og sted:
Grøn Scene : Allinge Havn, Indermolen, I 2
13. juni 16:00 - 17:00

Ordstyrer: Reimer Bo Christensen

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Bison
STOR. Bisonen var et almindeligt dyr i Danmark for 10.000 år siden.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk