Skifergas til Folkemøde-debat

Kan det virkelig være rigtigt, at vi skal producere skifergas i Danmark, spørger Danmarks Naturfredningsforening i dag på Folkemødet på Bornholm i en debat med Folketingets klima- og miljø-ordførere, Nordsøfonden, Frederikshavn Kommune og klimatænketanken Concito.

14. juni 2014

I Frederikshavn er et fransk energiselskab klar til at gå i gang med de første prøveboringer for at hente skifergas op fra undergrunden, og hele Nordsjælland er i løbet af foråret blevet undersøgt for nye, potentielle skifergasforekomster.

Selvom regeringen har bestemt, at Danmark skal være fri af fossile brændstoffer i 2035, kører skifergas-toget fremad for fuld damp. Men er skifergas en ny, stor dansk energireserve, der ligesom i USA kan erstatte olie og kul og nedbringe CO2-udslip, eller er det en potentiel miljøkatastrofe med risiko for drikkevand og natur?

De spørgsmål sætter Danmarks Naturfredningsforening lup på i eftermiddag, når formanden for Folketingets miljøudvalg Lone Loklindt, Radikale, og klima- og energiordførerne for Enhedslisten og SF Per Clausen og Steen Gade møder op til debat på Grøn Scene på Folkemødet i Allinge.

Også klimatænketanken Concito, formanden for plan og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune,Anders Brandt Sørensen, (S), og direktør, Nordsøfonden, Peter Helmer Steen, deltager i debatten.

- Vi synes, det er en uholdbar zigzag kurs, at politikerne på den ene side har besluttet, at den danske energiforsyning skal være fri for fossile brændstoffer, og på den anden side tillader, at arbejdet med at afklare potentialet i dansk skifergas produktion fortsætter, og det glæder vi os til at debattere med de ansvarlige politikere her på Folkemødet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident, Danmarks Naturfredningsforening.

I USA er produktionen af skifergas steget voldsomt de seneste år, og flere mener, at skifergas bidrager til USA's reduktion i CO2-udledningen på hele 10 procent siden 2007. Men den enorme skifergas produktion betyder også, at prisen på kul falder, så det bedre kan betale sig at fyre med kul i andre lande.

Også miljø-problemerne ved skifergasproduktionen vil blive diskuteret ved debatten på Folkemødet. Den meget omdiskuterede boremetode frakturering skaber bekymring for udslip af kemikalier og forurening af drikkevand i de områder, hvor skifergasproduktionen foregår.

- Skifergas kan godt ligne en kilde til at være selvforsynende på energiområdet, men der er store miljømæssige problemer forbundet med produktion af skifergas, og dem må vi have vendt og debatteret nu, inden skifergas toget bare buldrer derudaf, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


SKIFERGAS. Skal vi virkelig have skifergas-boretårne spredt ud over det danske landskab, spørger DN på Folkemødet på Bornholm.

Folkemøde debat om skifergas

Skifergas – grøn energi eller sort miljøskandale?
DK skal være fri af fossil energi i 2035 – alligevel borer vi efter skifergas.
Vi spørger politikerne hvorfor?

Lørdag d. 14. juni kl. 17:30
Grøn Scene, Indermolen plads nummer I, 2

Kontakt

Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk medarbejder

31 19 32 51
sbf@dn.dk