Drikkevandet på Ærø

Drikkevandet på Ærø, har været truet i mange år. Store dele af øens private brønde har længe haft et alt for højt indhold af nitrat, og mange af dem har måttet lukke. Vandværkerne kan bruge flere penge på dybere boringer, og kan derfor udskyde problemet med den nedtrængende nitrat og nedbrydningsrester fra pesticider. Det er dog en stakket frist, hvis vi ikke gør noget for at stoppe nedsivningen. Rensning med kulfiltre, som man har fået dispensation til i Marstal, for at fjerne pesticider er ikke en acceptabel løsning.

7,5 km2 eller 15% af Ærøs areal er udlagt som særligt nitratfølsomme områder, men indsatsen er op til den enkelte lodsejer på frivillig basis. Derfor sker der ingenting på området.

Naturfredningsforeningen foreslår en høj grad af omlægning i de berørte områder. Løvskov er en af de bedste måder at beskytte disse nitratfølsomme områder på. Kun 1,7% af Ærø er dækket af skov, så der er masser af rum til ny skov. I en stor del af vandindvindingsområderne, er der skovrejsningsforbud. Dette skal selvfølgelig laves om i den næste kommuneplan. Hvis der ikke er mulighed for skovrejsning i nogle af områderne, må man omlægge landbrugsdriften, til en mere ekstensiv og skånsom drift.

Læs mere om vores drikkevand i den vedhæftede rapport fra Miljøministeriet.

DN Ærø har sendt følgende brev til Ærø Kommune for at høre hvordan Ærø Kommune beskytter drikkevandet: Brev til Ærø Kommune

Ærø Kommunes har svaret: Ærø Kommunes svar