Kirkeuglen hjælpes tilbage

Projekt ”Hjælp Kirkeuglen” har fået flere kirkeugler til at overleve i Danmark. Skal bestandes øges, kræver det en håndsrækning fra landmænd og frivillige.

25. juni 2014

Kirkeuglen var stort set uddød i Danmark, men projekt ”Hjælp Kirkeuglen” har medvirket til, at 30 par af den lille ugleart fortsat yngler i Danmark.

- I takt med, at vi har mistet de lysåbne naturområder, fordi køerne går i løsdrift i staldene, og engene vokser til med pil og højstauder, er bestanden af kirkeugler faldet støt siden 60’erne, siger biolog og naturrådgiver ved landboforeningen Agri Nord, Mette Hansen.

- Uglerne lever af biller og regnorme, som forældrefuglene finder i lysåbne områder. De går også efter mus i staldene, men skadedyrsbekæmpelse gør, at der er færre af dem, siger biologen.

Frivillige hjælper

Agri Nord deltager i et Grønt Partnerskabsprojekt under Naturstyrelsen sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Rebild, Vesthimmerland og Aalborg kommuner. Projektet løb oprindeligt fra 2009-13 og er nu forlænget to år, men finansieringen er ikke på plads.

- Vi skal bruge penge til redekasser og til etablering af indhegninger. For at skabe de rette vilkår for uglerne tilbyder vi nemlig landmænd at indhegne et stykke eng, hvor deres kvæg kan græsse. Har man en redekasse, leverer vi kyllinger til at fodre uglerne. De får nemlig ikke flere unger, end der er føde til, siger Mette Hansen og tilføjer, at det store arbejde udføres af et netværk af frivillige og landmænd, der observerer og fodrer kirkeuglerne.

Læs mere om kirkeuglen og om projektet hos Naturstyrelsen

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Kirkeugle
SJÆLDEN. Kirkeuglen var næsten uddød i Danmark, men et projekt har medvirket til at, at der er cirka 30 ynglende par.

Vidste du, at kirkeuglen…

  • kun er repræsenteret i Danmark med 30 ynglepar
  • er Danmarks mindste ugle - omtrent som en solsort
  • indtil 70’erne var en almindeligt forekommende ynglefugl i Danmark
  • er udbredt i et meget stort område fra Indien til Europa med Danmark som nordligste grænse
  • lever af biller, regnorme og mus
  • trives bedst ved marker med lav vegetation – gerne med græssende køer

Skriv til kirkeuglen@agrinord.dk eller ring til Mette Hansen på 2146 8891, hvis du har observeret en kirkeugle.

Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk