DN kæmper videre mod skifergas

På trods af en erklæret politik om at udfase fossile brændsler ser regeringen stiltiende til, at der nu kan prøvebores efter et af de mest kontroversielle fossile brændsler i Nordjylland. Danmarks Naturfredningsforening kæmper videre mod det udvindingen, fordi det kan medføre uoverskuelige konsekvenser for natur og miljø.

26. juni 2014

Danmarks Naturfredningsforening kæmper videre mod udvinding af skifergas. Selvom Frederikshavn byråd onsdag aften gav grønt lys for at udføre prøveboringer efter den sorte energikilde, mener foreningen nemlig, at projektet bør falde på grund af en særdeles mangelfuld vurdering af, hvordan udvinding af skifergas kan påvirke det omgivende miljø:

- Vi finder det dybt kritisabelt, at man har faseopdelt projektet, fordi det slører problemerne og vi mener således ikke, at Frederikshavn Kommune og andre interessenter reelt har fået mulighed for at vurdere projektet i sin helhed. Nu har vi 4 uger til at se på den endelig VVM (vurdering af virkninger på miljøet) og overveje en klage, siger Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Skifergas truer miljøet

Foreningen mener, at prøveboringen er et skridt på vejen mod en reel udvinding, og gruer for de miljøkonsekvenser, der måtte være ved en skifergasproduktion i Danmark. Erfaringerne fra USA viser nemlig, at udvindingen kan skade miljøet og forurene grundvandet. Desuden er en produktion af skifergas i strid med regeringens eget mål om, at Danmarks energiforsyning skal være helt omstillet til vedvarende energi i 2050. Således skal Danmark allerede i 2035 være fri for fossile brændsler i energiforsyningen.

- Vi skal med andre ord udfase fossile brændsler - ikke lede efter nye, siger Sine Beuse Fauerby. Ikke desto mindre har regeringen gennem Nordsøfonden allerede brugt 70 mio.kr til det nordjyske skifergasprojekt, der udføres af franske Total.

Ingen hjælp fra Christiansborg

- Udvindingen af skifergas kan medføre massive miljøproblemer, ødelægger landskaberne med boretårne og medfører massiv tung trafik og intet kan stå i skarpere kontrast til regeringens grønne løfter end skifergasudvinding. Vi finder det derfor stærkt kritisabelt, at politikerne på Christiansborg ikke nu påtager sig et ansvar og får lagt et regelsæt for, hvordan Danmark skal forholde sig til problematikken. Vi må se, om de kommer på banen, når og hvis Total udvider eftersøgningen efter skifergas og protesterne breder sig, siger Sine Beuse Fauerby. Det franske olieselskab har også planer om prøveboringer i Nordsjælland, hvor der ligeledes formodes at være skifergas i undergrunden.

Når skifergas skal udvindes, foregår det ved hjælp af en teknik, der kaldes hydraulisk fakturering - eller bare fracking. Efter boret er nået cirka fire kilometer ned i undergrunden, sprøjtes 15 millioner liter vand tilsat kemikalier og sand ind i skiferlagene, som sprækker. Processen frigør gassen, som efterfølgende kan hentes op til overfladen med returvandet.

Foreningen ser nu på, om sagen kan indbringes for Natur- og Miljø-klagenævnet.

Hent DN's høringssvar (pdf)

Hent DN's brev til Folketingets klima- og energiudvalg samt miljøudvalget (pdf)

Læs mere om skifergas

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


KLAR, PARAT, BOR ! Det franske energiselskab Total er klar til at gå i gang med den første boring, der skal klarlægge, hvordan skifergas kan indvindes fra den danske undergrund. Samtidig er hele Nordsjælland ved at blive undersøgt for andre forekomster af skifergas.

Hjælp Danmarks natur og miljø og støt kampen mod skifergas 
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst


Fakta

Frederikshavn Kommune har fået udarbejdet en rapport, der beskriver vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), af den første prøveboring efter skifergas. som har været i høring frem til den 5.5.2014.

Den nøjagtige klimabelastning ved udvinding af skifergas har givet anledning til  diskussion. Ikke desto mindre er der ingen tvivl om, at skifergas, som minimum, har den samme klimabelastning som naturgas, og at de reelle tal formentligt ligger meget højere[1], og at skifergas dermed vil bidrage til en øget klimabelastning.

Dette strider imod den danske regerings målsætning om, at vi i 2035 er fri af fossile brændsler i energiforsyningen. Derudover strider det imod anbefalingen fra FN´s klimapanel IPCC’ fra marts måned i år om, at størstedelen af de fossile brændsler, vi allerede kender, skal blive i jorden[2].

Kontakt

Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk medarbejder

31 19 32 51
sbf@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk