Økonomifagligt udvalg

Økonomiske aspekter er styrende for politiske beslutninger – også indenfor DN's arbejdsområder. Derfor er der nedsat et økonomifagligt udvalg, som skal kvalificere DN's indsats på dette tværfaglige område, som ses som en del af den bæredygtige omstilling.

Udvalget har til formål at øge DN's viden om og forståelse af området ved at:

  • Tage en generel diskussion om økonomiske aspekter på DN's områder, dvs. natur, miljø og bæredygtig udvikling, herunder også overordnede aspekter omkring selve det øko-nomiske system, økonomiske modeller og opgørelsesmetoder.
  • Dykke ned i de mere konkrete økonomiske virkemidler og drøfte fordele og ulemper ved anvendelsen af disse samt egnetheden i forhold til DNs arbejde.
  • Identificere DN’s rolle i forhold til de økonomiske aspekter, er der en rolle for DN i den offentlige debat i forhold til økonomi og økonomiske virkemidler.
  • Drøfte konkrete måder for DN at melde ud i presse og i lobbysammenhæng omkring økonomiske aspekter.
  • Drøfte samarbejdsmuligheder, alliancer, koordinerede indsatser og lignende.

Udvalgets sekretær:
Jens La Cour, jlc@dn.dk, 31 19 32 45

Hvis du vil vide mere om udvalgets arbejde, kan du kontakte Jens La Cour.