Stadigt tyndere vandplaner skal en tur i manegen. Igen

Miljøministeriet sender de stærkt forsinkede og nu også devaluerede vandplaner i en fornyet 8 ugers høring. Vandplanerne er nu snart fem år forsinkede, og natur og miljø er taberne.

30. juni 2014

Vandmiljøet må vente endnu en sommer før de stærkt forsinkede 1. generations vandplaner kan forventes endeligt vedtaget. Miljøministeriet sender planernes 1. generation i en fornyet 8 ugers høring. Det sker efter den tredje høringsrunde igen udløste tusindvis af indsigelser - typisk fra lodsejere, hvilket har medført nye ændringer i vandplanerne.

Undtagelserne står i kø

Den lange proces har efter Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse ikke ført til at planerne bliver bedre kun svagere. En række vigtige indsatser er enten bortfaldet, neddroslet eller udskydes yderligere. Virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse” bortfalder. En række vandløbsstrækninger og søer er udtaget. Visse søer under 5 ha udtages af planerne og endelig bortfalder en bestemmelse, der skulle bane vejen for at op mod 100.000 mindre søer, større end 100 m2, på sigt skulle dokumenteres og omfattes af omfattes af supplerende krav til rensning af fosfor. Potentielt et vigtigt løft af hverdagsnaturen.

- Normalt hedder det, at den, der venter længe, venter på noget godt, men i dette tilfælde er gaven til naturen kun skrumpet i takt med forsinkelsen, siger natur- og plandirektør Michael Leth Jess fra Danmarks Naturfredningsforening.

EU kører sag mod Danmark

Vandplanerne er forsinket næsten 5 år og EU kører i øjeblikket en traktatkrænkelsessag mod Danmark. Vandplanerne er en samlet plan, udarbejdet af Miljøministeriet, for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde, åer, den kystnære del af havet samt grundvandet – i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle EU-landes vandområder skal have ”god tilstand” i 2015.
 

EU har ikke blot fokus på den manglende danske indsats og de mange udskydelser, men også på de mange undtagelser, Danmark forsøger at benytte sig af. Således blev den fraværende indsats på vandmiljøområdet i efteråret 2012 kritiseret i en EU status rapport. EU fastslog allerede da, at den danske indsats kom for sent, den er utilstrækkelig og for svag og ridsede 20 konkrete punkter op, hvor Danmark skulle forbedre indsatsen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Tidslinje vandplaner

 • 22/12 2009: EU-frist for at aflevere vandplaner
 • 14/1 2010: Miljøminister Troels Lund Poulsen fremlægger vandplaner i teknisk for høring
 • 4/10 2010: Vandplaner sendes seks måneder i høring
 • 3/12 2011: Modificerede vandplaner sendes i lynhøring
 • 22/12 2011: Endelige vandplaner træder i kraft og kommuner begynder at lave handleplaner
 • 19/1 2012: Landbrug & Fødevarer klager over vandplanernes tilblivelse
 • 31/5 2012: Landbrug & Fødevarer lægger sag an mod staten om vandplaners tilblivelse mv.
 • 12/10 2012: Landbrug & Fødevarer anlægger retssag 2 om ekspropriation
 • 6/12 2012: Natur og miljøklagenævnet erklærer vandplaner ugyldige pga. lynhøring i dec. 2011
 • 28/1 2013: Staten opgiver retssager om vandplaner
 • 8/5 2013: Fungerende miljøministeren Pia Olsen Dyhr sender modificerede vandplaner i høring frem til december 2013

Kilde: Landbrugsavisen 

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk