100 frivillige tjekker 100 fredninger

Frivillige over hele landet undersøger 100 fredede naturområder for at beskrive deres tilstand. Fredningerne skal undersøges til fods og ud fra nøje udvalgte kriterier. Danmarks Naturfredningsforening lancerer det landsdækkende projekt Fredningstjek og får hjælp af mere end 100 frivillige til det omfattende arbejde. 

1. juli 2014

I løbet af sommeren og frem til slutningen af august måned vil frivillige, der giver Danmarks Naturfredningsforening et par eftermiddage af deres tid, undersøge naturen i de fredede arealer. Det gør de, for at Danmarks Naturfredningsforening kan danne sig et overblik over tilstanden i de frede arealer, som der ikke findes viden om i dag, fortæller Kate Skærbæk, fredningsmedarbejder og projektleder for Fredningstjek i Danmarks Naturfredningsforening:

- Vi ved ikke nok om, hvordan fredningerne i Danmark har det. Vi har simpelthen ikke et samlet overblik over tilstanden i nye såvel som ældre fredninger i Danmark, og vi har brug for at skabe os det overblik for at se, om Danmarks fredede naturområder lever op til de formål, de engang blev fredet for. For eksempel er det et problem, når en landskabsfredning gror til i højt krat og træer, så udsigten, der engang fik landskabet fredet, forsvinder.

Fredningerne skal være kendte

Danmarks Naturfredningsforening påtager sig at undersøge tilstanden i fredningerne hen over fire år. Naturstyrelsen eller den pågældende kommune, der er plejemyndighed, har ansvaret for at sikre fredningernes rette tilstand. I praksis har mange kommuner ikke ressourcer til at holde opsøgende tilsyn med de fredede områder. Det kan betyde, at der ikke er kendskab til, hvordan de fredede arealer har udviklet sig siden de blev fredet, oplyser Kate Skærbæk, der med projekt Fredningstjek ønsker at få skabt det nødvendige overblik over, hvor fredningerne har brug for hjælp:

- Staten freder nye smukke og værdifulde naturområder hvert år. Det gøres for at sikre, at fredningsværdierne i disse områder bevares for eftertiden. Og vi vil gerne undersøge, om de fredede områder lever op til deres formål.  For mange fredede områder er det altafgørende, at naturområderne bliver plejet med fx dyregræsning. Giver man bare slip på områderne, når de først er fredet og i realiteten overlader naturen til sig selv, kan det i visse områder betyde en katastrofe for lyskrævende planter som orkideer, der kræver nænsom og vedvarende naturpleje.

Frivillige hjælper naturen

Danmarks Naturfredningsforening får hjælp af sine mange medlemmer til at gennemføre undersøgelsen af naturtilstanden i de fredede områder. Projektet er helt afhængigt af frivilliges interesse og hjælp til at gennemgå fredningerne. Kommunerne har ikke ressourcerne, så frivillige kan derfor være med til at bidrage ved at udpege, hvor naturen har brug hjælp. Karsten Ive fra DN i Rudersdal er en af de frivillige, der har meldt sig til at tjekke en fredning igennem denne sommer:

- Jeg synes fredninger er vigtige naturområder i landskabet, og det er spændende at se, hvordan naturen udvikler sig i de fredede områder. Det er også interessant at følge op på, hvordan fredningerne forvaltes, og måske kan det være med til at formidle til borgerne, at man skal bruge fredningerne mere aktivt – simpelthen komme ud i naturen og bruge den.

Meld dig til fredningstjek

 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Frivillige tjekker et fredet område
FREDNING.
Frivillige gennemgår en fredning nøje og registrerer deres observationer. 

FAKTA

Projekt Fredningstjek skal indsamle viden om 100 udvalgte fredninger i løbet af fire år. Tilslutningen er så stor, at 100 frivillige allerede har tilsluttet sig Fredningstjekket. I slutningen af juni 2014 sendes fredningskort, tjekskemaer, floratjek og andet materiale ud til hver enkelt frivillig deltager med en udførlig vejledning i, hvordan fredningstjekket udføres. De frivillige går en eller flere vandreture igennem deres tildelte fredning inden slutningen af august måned og registrerer deres observationer ud fra nøje udvalgte kriterier.

I maj blev alle frivillige inviteret til et heldagskursus for at blive klædt på til Fredningstjek. Det blev afholdt både i Øst- og Vestdanmark i et fredet naturområde.

Kontakt

Kate Skjærbæk
Projektleder for Fredningstjek

31 19 32 82
ksr@dn.dk

Kontakt

Ida Weldingh Pedersen
Fredningstjek,
medarbejder

31 19 32 17
ida@dn.dk