Jo flere svin – jo større fare for resistente bakterier for naboen

Der er for mange svin i Danmark og konsekvenserne bliver stadigt tydeligere, mener Danmarks Naturfredningsforening efter nye tal viser, at jo flere svin i nabolaget – jo større for risiko for at blive smittet med resistente bakterier fra svinestaldene

2. juli 2014

Der er 13 gange så stor risiko for at blive smittet med resistente MRSA-bakterier, hvis man bor i en kommune med mange svin og sandsynligheden for at blive inficeret med MRSA-bakterier af den antibiotikaresistente svine-type stiger i takt med antallet af svin i éns kommune. Det skriver fagbladet Ingeniøren, der har foretaget en kortlægning af MRSA i kommunerne sammenholdt med antallet af svin.

Risiko for smitte gennem luft og kød

Fagbladet citerer professor i epidemiologi og ekspert i spredning af resistente bakterier Frank Aarestrup fra DTU:

- Det vigtige må være at undersøge de indirekte smitteveje, hvis man vil gøre mere for at bekæmpe spredningen. Det er meget forudsigeligt, at når reservoiret for bakterien er stort med mange svin, vil risikoen også stige for smitte gennem kød, gylle og luft for eksempel, siger Frank Aarestrup på baggrund af, at ingen af de 4 danskere, der siden 2012 er døde af MRSA-infektioner, ifølge Statens Serum Institut havde haft kontakt med svin

Ifølge Ingeniøren foreslår Frank Aarestrup, at hvis man uforskyldt er mere udsat for smitte, bare fordi man er bosat på landet, burde det måske give anledning til, at sundhedsvæsnet medtager det i sin risikovurdering.

Færre og ikke flere svin er løsningen

Danmarks Naturfredningsforening opfordrer politikerne til at tænke langt mere visionært end i dag og sikre en svineproduktion, der ikke skader sundhed, natur og miljø:

- Vi synes, Danmark kan være landbrugsland – også på langt sigt. Derfor skal produktionen fokusere på kvalitet, sundhed, bæredygtighed og dyrevelfærd. Den slags varer, som kunderne gerne betaler ekstra for. Og som landmanden tjener mere på at producere. Det er ikke nogen holdbar forretningsplan bare at producere flere svin til opfedning i udlandet, som vi gør nu. Det kan landmændene på de store eksportmarkeder sagtens selv gøre – hvis ikke i dag, så i morgen. Vi efterlyser, at politikerne og landbruget lægger en ny, troværdig plan for en svineproduktion, som kan matche fremtidens marked, hvor forbrugerne stiller højere krav til den måde, deres fødevarer bliver produceret på, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fagbladet Ingeniørens metode

Ingeniørens kortlægning viser, at hvis der er flere end 400.000 svin i kommunen, er der i gennemsnit 59,1 personer pr. 100.000 indbyggere, som enten bærer eller bliver syge af bakterien. Til sammenligning er der i gennemsnit kun 4,4 personer pr. 100.000 indbyggere, som bliver smittet i kommuner, der huser under 100.000 svin.

Eksempelvis blev 69 personer fra Sønderborg Kommune smittet i 2012/13 – en kommune, der ifølge Danmarks Statistik havde 409.332 svin i 2010, som er den seneste total-opgørelse.

Se kort: Så mange MRSA-tilfælde er der i de danske kommuner

Kilde: Ingeniøren

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk