Regeringen presser presset natur og miljø

Danmarks Naturfredningsforening stiller sig stærkt kritisk overfor regeringens utvetydige nedprioritering af natur og miljø til fordel for en øget landbrugsproduktion. Det er det værste anslag mod natur og miljø i årtier og overgår den tidligere regerings mangel på indsats, mener foreningen.

15. juli 2014

- Regeringen sælger åbenlyst ud af natur og miljøhensyn i en enøjet jagt på eksportindtægter og forventning om flere arbejdspladser. Det er et af de værste anslag mod vores natur, vi har oplevet i årtier og det vil sætte arbejdet for at få genoprettet Danmarks natur i stå de næste mange år fremover. For regeringen ikke bare undlader at gennemføre de helt nødvendige foranstaltninger, der skal til, de ruller endda flere miljøtiltag tilbage, som den tidligere regering gennemførte. Med de knæfald for en enøjet vækst er natur og miljødagsordenen skadet de næste mange år fremover, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Axelborg vil have - Christiansborg giver

Foreningen mener, at regeringen har lagt sig fladt ned overfor argumenter fra dansk landbrug og særligt partiet Venstre fortælling om, at landbrugserhvervet skulle være rygraden i dansk økonomi, at især landbrugets miljøkrav skulle være en "væksthæmmer".

Men landbruget er ikke Danmarks guldæg. Det har Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse påvist i februar 2014. Konklusionen understøttes af en ny analyse, foretaget for Morgenavisen Jyllands Posten. Her var BNP-bidraget fra fødevaresektoren – defineret som landbrug, fiskeri og fødevareindustri – på 60 mia. kr. i 2013. Det svarer til blot 3,2 pct. af Danmarks samlede BNP. Det står i skærende kontrast til, at landbrugserhvervet alene bruger 62 pct. af Danmarks areal som industrigulv til stor skade for natur og miljø. Dertil kommer massive problemer med dyrevelfærd med MRSA, mavesår, halekupering af 99 procent af smågrisene og 24.000 døde smågrise hver dag. Dertil en gæld i landbruget på næsten 360 milliarder.

Grøn er ikke en politisk farve

- Det er stærkt bekymrende, at man i Europas hårdest dyrkede land, hvor naturen er klemt ned til under 10 procent af landets areal og et land, hvor der i øvrigt skal vises et særlig hensyn, hvis forarmningen skal stoppes, tordner videre med mere af det samme. Men ingen dansk politiker synes at anerkende, at samtlige naturtyper i Danmark er stærkt belastet af ammoniakforurening, at trefjerdedele af alle åer og bække og samtlige fjorde har det ringe og at hver fjerde undersøgte art er truet - alt sammen i særlig grad pga. af landbruget. Der skal et særligt politisk gen til at ignorere dette og i stedet beslutte at øge presset, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Men det er præcist, hvad regeringen gør, mener DN. Miljøtiltag som randzoner er halveret, efterafgrøder i vidt omfang afskaffet, skånsom vandløbsvedligeholdelse er dømt ude som miljøtiltag, vandplanerne sejler rundt på femte år uden at være kommet i arbejde og regeringen tøver med at gøre landbrugsstøtten lidt mere grøn. Alligevel taler landbruget ved en hver lejlighed om overimplementering.

- Det er et voldsomt forvredet billede, der stilles op. I dag er forskningsresultater, kommissionsanbefalinger og nationale og internationale forpligtelser tilsyneladende noget, man bredt politisk er enige om at ignorere og overtræder landbruget gældende miljølove, hyldes de som helte og presset lettes. Vi venter nu på 3. år på, at regeringen kommer med ægte grønne udspil, der kan give landbruget en ny start og naturen et markant løft, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.
 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fakta

Naturtyper: Ni ud af ti skranter

Rigkær, kystlaguner, heder og lobeliesøer. Danskerne mister natur med stor fart og der er i dag ingen reelle tiltag, der vil ændre den situation. Det viser en ny rapport fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) til EU Kommissionen. Her er konklusionen, at ikke mindre end 90 procent af naturtyperne er i det, der kaldes ”ugunstig bevaringsstatus”.

Samtidig får den danske natur en trist topplacering som en af Europas mest forurenede og visse steder regner der årligt mere end 40 kilo kvælstof ned fra luften per hektar natur. Og intet i de nuværende indsatser gør, at situationen ændrer sig de næste ti år. Det viser en ny rapport fra EU’s Miljøagentur, EEA.

Selv den natur, som Danmark er forpligtet til at beskytte, er hårdt ramt. Således betyder forureningen med næringsstoffer ifølge DCE, at 39 procent af Natura 2000-arterne har ugunstig status. Det er især planter, padder og insekter, der har det svært, mens flagermus og pattedyr generelt klarer sig bedre. Ud over næringsstofbelastningen og mangel på plads er det især tilgroning med næringsstof-elskende arter, invasive arter og intensiv skovdrift, der bringer naturen i knæ.

Læs DCE's rapport om tilstanden i den danske natur på Naturstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk