Flyt penge fra landbrugsstøtten til natur og miljø

Hvis Danmark skal leve op til de internationale krav og til regeringens egne mål for natur og miljø, kan pengene til arbejdet sikres ved at overføre 15 procent af EU’s landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet.

30. juli 2014

I disse dage skal regeringen beslutte, hvor mange penge der skal afsættes til det danske landdistriktsprogram 2016-2020. En beslutning, der vil have langtrækkende konsekvenser for, at arbejdet for blandt andet økologi, natur, miljø, dyrevelfærd og fødevarekvalitet bliver udviklet og støttet.

De penge, der allerede er afsat, kan ikke finansiere de vand- og naturplaner, klimaplan og mål for biodiversitet, som Danmark internationalt er forpligtet til at leve op til – for slet ikke at tale om regeringens egne grønne mål. Men ved at udnytte den fleksibilitet, der er i EU’s landbrugsstøtte, kan 15 procent af midlerne overføres til landdistriktsprogrammet, hvor alle disse tiltag er placeret.  Vel at mærke uden at det koster den danske statskasse én krone.
 
”Det er af afgørende betydning for den danske natur, at der afsættes større midler til genopretning og beskyttelse af naturen. Og det er en gratis omgang for regeringen at flytte 15 procent af EU’s landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet. Pengene bliver i landbruget, men der bliver stillet krav til landmændene, som skal yde en aktiv indsats til forbedring af miljøet for at få del i pengene; altså en noget-for-noget tildeling,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
 
Grønne krav til landbruget
 
Langt de fleste af de mere end godt seks milliarder kroner, dansk landbrug årligt modtager i EU-støtte, gives uden, at der bliver stillet krav. Ved at overføre nogle af pengene til landdistriktsmidlerne kan regeringen knytte grønne krav til støtten. De landmænd, der skal yde noget på natur- og miljøfronten, kan bliver betalt for det, og de landmænd, der i stedet kan dyrke deres jord mere intensivt, kommer til at betale.

Det er en anbefaling, som Natur- og Landbrugskommissionen kom med i sin rapport sidste år, og som Danmarks Naturfredningsforening bakkede op om – i øvrigt sammen med landbrugets egen interesseorganisation Landbrug og Fødevarer.
 
Sidste udkald
 
I Danmarks Naturfredningsforening venter vi med spænding på regeringens udmelding. Det er en beslutning, som har trukket ud, og Socialdemokratiet har ikke vist den store vilje til at udnytte denne mulighed for at kunne gennemføre nogle af de grønne mål, der er beskrevet i regeringsgrundlaget.
 
Fleksibiliteten i EU’s landbrugsstøtte skaber muligheden for at nå nogle af de grønne mål, der er nødvendige for at genoprette og beskytte vores natur og miljø.

Grib chancen, kære regering – og bevar et grønt håb!

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


Regeringen har bl.a. besluttet at fordoble det økologiske areal.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk