Skanderborg Festival så bort fra manglende tilladelse

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Skanderborg gjorde i god tid indsigelse over, at Skanderborg Festival ville overskride naturbeskyttelsesloven ved at anlægge teltpladser tæt på Skanderborg Sø.

8. august 2014

Den 16. juni indsendte DN’s lokalafdeling i Skanderborg en klage til kommunen, der blandt andre sager omhandlede, at festivalens udvidelse af teltpladsen ned mod søbredden ikke var lovlig. Festivalen var orienteret, men valgte alligevel at udvide teltpladsen indtil 30 meter fra søbredden mod forrige års 60 meter.

At Skanderborg Festival er blevet politianmeldt af Skanderborg Kommune er ærgerligt og kunne helt være undgået, hvis festivalen havde placeret teltpladserne anderledes. Det erkender festivalformand Claus Visbye den 8. august i Fyens Stiftstidende, hvor han udtaler, at festivalen ligger, som de har redt.

Kedelig sag for gæster

Hos DN’s lokalafdeling i Skanderborg er formand Olaf Møller ærgerlig over, at sagen er kommet her til.

- Det er kedeligt for Smukfest og gæsterne, når sagen helt kunne være undgået. Når først folk har slået teltpløkkerne i og er begyndt at nyde deres ferie, er det ærgerligt at bede dem om at flytte.

Olaf Møller håber på, at festivalen til næste år vil forebygge problemstillingen ved at tilgodese både naturen og gæsterne i bøgeskoven.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Sagen kort

  • Maj 2014: Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokalafdeling i Skanderborg klager over Skanderborg Kommunes dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, der vil betyde, at Skanderborg Festival kan placere telte indtil 30 meter fra søbredden.
  • Juni 2014: DN’s afdeling i Skanderborg sender en klage, der ud over at påtale forholdene omkring teltpladserne også omhandler vejanlæg og etablering af sandstrand i forbindelse med søen.
  • August 2014: En uge før Skanderborg Festival fastslår Natur og Miljøklagenævnet i en delafgørelse, at sagen har såkaldt opsættende virkning. Det betyder at Skanderborg Festival ikke må udnytte dispensationen fra naturbeskyttelsesloven førend der er truffet endelig afgørelse i sagen.

Læs DN Skanderborgs klage til Natur- og Miljøklagenævnet (pdf)