Få et naturkick inden sommeren er forbi

Vi venter på den hele året, og nu er den ved at gå på hæld. Skal du have det sidste ud af sommeren og de lange, lyse dage, så har Danmarks Naturfredningsforening fundet et par vilde ture frem til dig og din familie.

11. august 2014

Tag på tur i tre naturskønne lokaliteter. Områderne er kulturelt og historisk interessante og appellerer til den fantasifulde og eventyrlystne sjæl.

De tre steder har til fælles, at de ejes af Danmarks Naturfond – et ejerskab, der har til formål at beskytte og opretholde naturtyperne.

Voks dig vild i Longelse Bondegårdsskov

Longelse Bondegårdsskov ved Rudkøbing på Langeland er en naturskov, der har været skånet for træfældning og deslige i over 100 år. Her kan du bruge dagen på at gå på opdagelse i vild natur, når den viser sig fra en af sine mest rå sider.

Rådnende træstammer får lov at ligge i skovbunden, hvor de bebos af svulmende svampe og kriblende, vrikkende og krybende insekter. Skovens træer og planter spirer og henfalder i deres egne tempi og uden menneskers indblanding. Hvis du vil have et vindue til dansk natur, når den er vildest, så er Longelse Bondegårdsskov et besøg værd.

Naturskoven på Langeland har aner helt tilbage til middelalderen og har i flere århundrede tilhørt Longelse Bondegård, indtil den i 1972 blev solgt til Danmarks Naturfond. Middelalderlandskabet kan blandt andet aflæses i en bølgende skovbund, der vidner om de tidligere opdyrkede arealer, der var under plov frem til 1700-tallet. Skovens historie, samt at den har været fredet for hugst så længe, gør den til et oplagt udflugtskompromis mellem den kulturinteresserede, plantenørden og den eventyrlystne sjæl.

Longelse Bondegårdsskov er et besøg værd, hvis du har mod på at gå på opdagelse i en til tider kaotisk og ustruktureret natur. Der er fri færdsel over alt i skoven og på alle tider af døgnet. Det er ikke tilladt at plukke eller på anden vis gribe ind i skovens egen orden.

Læs mere om Longelse Bondegårdsskov på Danmarks Naturfonds hjemmeside

Vildt våd natur i Gadevang Mose

Ved Hillerød i Nordsjælland ligger Gadevang Mose. Mosen er fredet og er en gammel tørvegravsmose, hvor udgravningen af tørv har efterladt flere overfladiske, brunvandede søer kun få meter dybe. Landskabet er i øvrigt præget af sump, krat og skov og sammen med de grumsede søer udgør de et eventyrligt landskab med et strejf af uhygge og magi, der eftersigende kommer til udtryk, når vand fordamper og svøber mosen ind i et hvidt slør.

Du kan bevæge dig gennem det våde mosaiske område via stier, der går hele vejen rundt om mosen. På din vej vil du opdage en vild og blandet naturtype, der er resultatet af de store mængder af vand, og af at døde træer lades være og bliver en del af næringsgrundlaget for grådige svampe, snegle og biller. Men mosen fodrer også vilde sommerblomster såsom gul iris og bittersød natskygge, der kan ses i de våde områder af mosen. I de mere tørre områder vokser blandt andet blåbær og skovjordbær.

Gadevang Mose har sit navn fra landsbyen Gadevang, hvis historie kan spores tilbage til 1620, hvor såkaldte vangemænd boede i byen og passede kongens heste, der græssede på mosen. Først senere begyndte tørveudgravningerne i midten af 1800-tallet.

Læs mere om Gadevang Mose på Danmarks Naturfonds hjemmeside

Drøm dig tilbage i Langå Egeskov

Tag med ind i en guldaldermalers motiv i Langå Egeskov ved Randers. Skoven har igennem 200 år fået sit krogede og mytiske præg af græssende kreaturer, der har spist al anden trævækst, hvilket har ladt de store, krumme egetræer alene tilbage.

Egetræerne er op mod en meter tykke, og mellem dem er skovbunden dækket af et græstæppe. Langå Egeskov udgør dit kighul til en fortidig type af skov, en såkaldt græsningsskov, som de store reformer af skovbrug imidlertid ikke har ændret på.

I dag kan vi være stolte af de frække bønder, der efter skovforordningen i 1802, hvor det blev ulovligt at lade kreaturer græsse i skovene, alligevel lod deres dyr komme på græs i egeskoven. Det er de selvsamme historiske egetræer, som vi kan vandre iblandt og nyde i dag.

Udover området med de gamle, krogede ege består Langå Egeskov af et område med nyplantede egetræer samt en eng, der grænser ned til Gudenåen. I den nyere del af egeskoven finder du også ahorn, røn og hyld.

Det er oplagt at bruge et par timer i skoven og medbringe frokosten, da der er opstillet borde og bænke til formålet. Der er små vandrestier i skoven, men du må færdes, lige som du vil.

Læs mere om Langå Egeskov på Danmarks Naturfonds hjemmeside

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Langå egeskov rocks
IDYL. Langå Egeskov kan nydes til langt ind i efteråret. 

Om Danmarks Naturfond

Danmarks Naturfond opkøber naturområder til gavn for dyre- og plantelivet og for at skabe naturoplevelser for alle. Fondens ejendomme og områder er gennem tiden købt ved hjælp af gaver til fonden og for arv fra borgere, der har ønsket at sætte et varigt minde i form af beskyttet natur. Fondens væsentligste ejendom er den økologiske herregård Skovsgaard på Langeland.

Danmarks Naturfond er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening i 1967.

Besøg fondens hjemmeside