Klagenævn: Pas bedre på drikkevandet

Nu får Aarhus Kommune lejlighed til at overveje endnu en gang, om det er en god idé at placere et affaldsanlæg, der håndterer farlige kemikalier, oven på århusianernes sårbare drikkevand i Trige. Det har Natur- og Miljøklagenævnet bestemt i en afgørelse fra juli, hvor man giver DN og en række borgergrupper ret i, at der skal gennemføres en såkaldt VVM, vurdering af virkninger på miljøet.

13. august 2014

- Vores rene drikkevand er en uvurderlig ressource, som vi af al magt skal passe på. Derfor er vi glade for, at Natur- og Miljøklagenævnet giver os medhold i, at der skal en stærkere vurdering af risikoen ved at placere et affaldsanlæg ovenpå en drikkevandsressource. Vi håber, at Aarhus Kommune nu revurderer placeringen, men vi håber også, at denne afgørelse vil få andre kommuner til at gøre et solidt forarbejde, før man placerer anlæg på vandressourcer, siger Bente Villumsen, vandekspert i Danmarks Naturfredningsforening.

Vand passer man på

Affaldsvirksomheden HCS fik i februar 2013 Aarhus Kommunes tilladelse til et anlæg, der skulle modtage og behandle op til 835.000 tons affald om året, herunder både forurenet jord og farligt affald.

Virksomheden skulle placeres i Trige i et område med særlige drikkevandsinteresser og sårbart grundvand, som ligger i indvindingsoplandet til Truelsbjerg Kildeplads. Her indvindes 15 pct. af Aarhus Kommunes drikkevand.

Nu har DN og de andre klagere fået ret i, at anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er især det vigtige og sårbare grundvand i området, der afgør sagen, men 400 lastbiler om dagen har også betydning, ligesom klagenævnet mener, kommunen skal se på, om den samlede miljøbelastning i området bliver for stor.

Nye regler beskytter vandet bedre

Natur- og Miljøklagenævnet gør opmærksom på, at kommunen skal bruge de nye regler om placering af anlæg i drikkevandsområder, når de behandler sagen.

Ifølge en ny bekendtgørelse fra oktober 2013 må særligt grundvandstruende aktiviteter nemlig som udgangspunkt ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser. Det gælder deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer kemikalier, der kan spredes i miljøet – blandt andet opløsningsmidler, sprøjtegift og olieprodukter. Ifølge Naturstyrelsens vejledning fra 2012 må den type anlæg slet ikke placeres i følsomme indvindingsområder.

- Med afgørelsen har Aarhus Kommune fået et vink med en vognstang om, at borgernes drikkevand skal prioriteres højt, når virksomheder med risiko for forurening skal placeres. Det budskab vil vi arbejde for kommer bredt ud i det, farlige kemikalier naturligvis ikke skal håndteres i de områder, hvor drikkevand dannes – og da slet ikke i sårbare områder, siger Bente Villumsen.

Læs mere om drikkevand

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Glas med vand
DRIKKEVAND. Rigelig nedbør og ideelle jordbundsforhold betyder, at vi i Danmark, som et af de få lande i verden, kan basere vores forsyning af vand på rent grundvand.

Kontakt

Bente WillumsenBente Villumsen
Miljøpolitisk
medarbejder

40 97 32 43
bv@dn.dk