Kommende sjællandsk nationalpark har stort potentiale

Danmarks Naturfredningsforening hilser en kommende sjællandsk nationalpark velkommen. En udpegning af en Nationalpark Skjoldungernes Land vil være et vigtigt redskab til sikre og udvikle naturen bedre, mener foreningen, der glæder sig over, at det store arbejde fra lokale ildsjæle ser ud til at bære frugt.

21. august 2014

Miljøminister Kirsten Brosbøl sender nu et forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land i høring hos borgerne i Lejre, Roskilde og Frederikssunds kommuner. Dermed er Sjælland et stort skridt tættere på sin første nationalpark, og Danmark er på vej til at få sin fjerde. Det glæder Danmarks Naturfredningsforening.

En grøn nationalpark

- Naturen i området er vidunderlig og der er rige muligheder for at udvikle den yderligere både i omfang og kvalitet. Man kan blandt andet etablere levende hegn og forbindelser mellem områdets mange små og store skove, mens overdrevene og engene kan blive naturplejet. Det marine miljø i fjorden kan løftes, mens der også er potentiale i at lade de gamle træer stå i skovene. Vi hjælper gerne, for jeg er sikker på, at mange af vore medlemmer i området med stor begejstring vil lægge frivillige timer i arbejdet med mere og bedre natur i parken, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen ser et stort potentiale i en kommende nationalpark i området:

- Naturen skal naturligvis være i centrum. Vi glæder os over, at Lejre Kommune, der vil rumme en del af en kommende park, allerede har turde tænke ud af boksen og i samarbejde med blandt andre DN med succes, har etableret sig som økologisk kommune. Det betyder, at landbrugsdrift og natur i langt højere grad er i balance her og det kan jo være en forbillede for landbrugsproduktionen i resten af parken og de tre øvrige nationalparker, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Naturen skal udvikles

Danmarks Naturfredningsforening står ikke alene med ønsket om, at naturen ikke blot skal bevares med også udvikles i nationalparken. Det er også hovedformålet med Nationalpark Skjoldungernes Land. Når foreningen alligevel ønsker at understrege dette, skyldes det erfaringer fra de øvrige danske nationalparker, hvoraf ingen af dem lever op til de internationale standarder, men heller ikke til deres egne formålsparagraf om at udvikle naturen. Således har statsrevisorerne efterlyst mere og bedre natur i de danske nationalparker, da det ikke er en garanti i dag i det, der ellers skulle være kronjuvelerne i den danske natur.

- Nationalparkerne skal fungere som lokomotiver i at vende tilbagegangen i biodiversiteten. Vi foreslår derfor, at der oprettes et naturråd, der kan forestå ikke blot evalueringen af dette virkemiddel, men løbende evaluering og udvikling af den samlede danske naturindsats, hvad enten den forestås af kommuner, stat, nationalparker eller den nye naturfond, siger Bisschop-Larsen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATIONALPARK. Danmarks Naturfredningsforening hilser forslaget om en ny nationalpark, den fjerde i Danmark, velkommen. Skjoldungernes Land vil være et vigtigt redskab til sikre og udvikle naturen bedre, mener foreningen.

Fakta

Forslag til målsætninger for Nationalpark Skjoldungernes Land
Skjoldungernes Land rummer natur i national særklasse. Et hovedformål med nationalparken er at bevare og styrke denne værdifulde natur. Det drejer sig om Roskilde Fjord med sine øer og holme og de omgivende strandenge og kystskrænter, samt områdets mange og varierede skove, de mange søer, moser, enge og vandløb.

Roskilde Fjord er med sine omgivende strandenge, rørskove, søer og laguner et meget vigtigt internationalt yngle- og rasteområde for svømme- og
vadefugle og området rummer en rig mangfoldighed af arter og naturtyper som overdrev og kystskove. Et andet vigtigt centrum for biologisk
mangfoldighed i nationalparken er skovene med bl.a. rene skovbække og en lang række artsrige skovmoser og skovenge.

Nationalparkbestyrelsen skal i samarbejde med lodsejerne og kommunerne arbejde for at bevare og Udvikle naturværdierne i nationalparken blandt andet ved at bevare og fremme en skov- og landbrugsdrift, som sikrer kulturlandskabet og områdets mange karakteristiske arter og naturtyper. Det kan bl.a. ske
gennem frivillige aftaler om naturforbedrende tiltag.

Kilde: Miljøministeriet

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk