Antibiotika til svin har ikke noget med syge dyr at gøre

Det høje forbrug af antibiotika i konventionelle svinestalde, der er skyld i MRSA-epidemien, handler ikke om syge grise. Men om et produktionssystem, hvor man tager smågrisene alt for tidligt fra deres mor.

26. august 2014

Mere end tre fjerdedele af de danske slagtesvin er ramt af MRSA CC398. Det er en bakterie, som er resistent over for stort set alle antibiotika. Nu er denne bakterie også begyndt at ramme mennesker.

Formanden for de danske svineproducenter, Henrik Mortensen, har udtalt, at han naturligvis ked af, at problemet har vokset sig så stort. Hans argument for stadig at bruge så meget antibiotika er, at ”vi bliver jo nødt til at behandle syge dyr”.

Men problemet er bare, at grisene ikke er, lyder det fra Rikke Lundsgaard, der er landbrugspolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening:

- Alle kan blive enige om, at syge dyr skal behandles. Problemet er bare, at langt den største del af forbruget af antibiotika til svin ikke har noget som helst med syge dyr at gøre.

Hun forklarer:

- Det største forbrug af antibiotika opstår, fordi konventionelle landmænd tager smågrisene fra deres mor, når de er tre uger gamle. Så bliver de sat på fast foder, selvom deres maver slet ikke kan tåle det. For at undgå, at de bliver syge eller dør af den diarre, som er en naturlig følge af den alt for tidlige fravænning, får de antibiotika.

13 gange så meget antibiotika

Til sammenligning tager de økologiske svineproducenter først smågrisene fra soen, når de er syv-otte uger gamle. Det betyder, at grisene kan æde almindeligt foder uden at få de samme problemer med maven. Ifølge Dyrenes Beskyttelse er grisene fra seks ugers alderen bedre rustet til fravænningen, fordi deres immunsystem og mavetarmkanel har nået at udvikle sig til at optage foder i stedet for somælk.

- I den konventionelle svineproduktion bruger man 13 gange så meget antibiotika som den økologiske i forbindelse med fravænning. Hvis antibiotikaforbruget virkelig skal bankes ned, så er det altså her, man skal sætte ind. Altså senere fravænning, så smågrisene naturligt kan tåle at gå fra somælk til fast føde, siger Rikke Lundsgaard.

Danmarks Naturfredningsforening peger derfor på den mest naturlige og åbenlyse løsning på MRSA problemet: Vent med at tage smågrisene væk fra deres naturlige kost til de er 7 uger gamle. Mindst.

Læs mere om MRSA, svin og antibiotika

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Grise
MRSA. Det største forbrug af antibiotika opstår, fordi konventionelle landmænd tager smågrisene fra deres mor, når de er tre uger gamle.

Kontakt

Rikke LundsgaardRikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk medarbejder i DN

23 20 30 07
rl@dn.dk