Naturen gemt til forhandlingerne om finansloven?

De grønne udspil må være gemt til finanslovsforhandlingerne, fastslår Danmarks Naturfredningsforening efter at have set regeringens udspil til finanslov 2015. Her er der stort set intet sat af til naturen, selvom den er en af Europas mest pressede og regeringen endda selv har været med til at øge presset.

26. august 2014

Regeringen lover 2500 ha ny natur i sit finanslovsudspil, men det er en dråbe i havet i forhold til de 25.000 ha, regeringen fjernede for få måneder siden. Det skete, da regeringen halverede antallet af de 50.000 ha randzoner, den tidligere regering fik indført.

Naturen fik ikke en selvstændig dagsorden

Finanslovsforslaget rummer heller ikke ekstramidler til at gennemføre den samlede indsatsplan for hele den danske natur, som regeringen har varslet i efteråret, ligesom den ellers bundne opgave med at vende tabet af biologisk mangfoldighed heller ikke er at finde på SR regeringens udspil:
 
- Det er skuffende fordi, denne regering jo slog sig op på at være grønne. Vi anerkender, at der er sket en række gode tiltag på miljøfronten, men vi er nødt til at sige, at denne regering indtil nu har ignoreret naturen som et eget indsatsområde. Tvært imod har denne regering skåret ned på budgettet til overvågning af naturen og reelt er der dags dato ikke sat et eneste konkret initiativ i gang på et eneste areal et eneste sted i Danmark, der vil stoppe tabet af natur. Faktisk tvært imod, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Naturfonden lever, men hvor?

Men foreningen er dog tilfredse med, at regeringen øger LIFE midlerne fordi, de kan bruges til naturprojekter, og DN anerkender, at Den Danske Naturfond stadigt findes på finansloven, selvom der har været stille om fonden, siden den blev vedtaget med et bredt flertal sidste år.
 
- Heller ikke naturfonden er etableret endnu, selvom private fonde har tilbudt betydelige beløb for at få sat gang i arbejdet med at få Danmarks natur tilbage på fode. Vi håber nu, at regeringen får sat skub i fonden, ligesom vi trods dagens udspil ser frem til at se, at regeringen vil indfri sine løfter om at sikre en rig og mangfoldig natur, når forhandlingerne om finansloven for alvor kommer i gang, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


FINANSLOV. Danmarks natur er en af Europas mest pressede. Alligevel er der stort intet at komme efter i naturens favør i den nye finanslov.

Den Danske Naturfond

  • Naturfonden finansieres med 500 millioner kroner kommer over en årrække fra staten, 250 millioner kroner kommer fra Villum Fonden og 125 millioner kroner kommer fra Aage V. Jensens naturfond.
  • En del af de 500 millioner kroner, som kommer fra staten, bliver udbetalt i perioden 2015-17, hvor der hvert år er afsat 75 millioner kroner til opkøb og etablering af natur. Pengene afsættes som selvstændige bevillinger på de kommende års finanslove.
  • Parterne bag aftalen om naturfonden har også forpligtet sig til inden 2016 at forsøge at rejse yderligere 125 millioner kroner fra andre almennyttige fonde, virksomheder og private, så fondens samlede formue bliver på en milliard kroner.
  • Naturfonden er et resultat af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.
  • Naturfonden skal være politisk uafhængig og have sin egen bestyrelse.
  • I løbet af 2014 skal loven om fonden vedtages af Folketinget, bestyrelsen skal udpeges og et sekretariat skal etableres.

Mere om Den Danske Naturfond

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk