Limfjorden hårdt ramt af iltsvind

Flere af de danske fjorde er i år hårdt ramt af iltsvind. Limfjorden oplever det værste iltsvind i 15 år.

27. august 2014 

Sommeren 2014 gav Limfjorden et miljømæssigt slag i solar plexus, da kraftigt iltsvind ramte cirka en tredjedel af farvandet, så blåmuslinger, børsteorme og andre bunddyr i stort tal bukkede under i flere bredninger. Der blev noteret fiskedød mod slutningen af juli, da stimefisk skyllede i land flere steder i fjorden.

Ikke siden 1999 har situationen været så slem i Danmarks største fjordområde.

Iltsvindet kommer på trods af, at Vandmiljøplanerne har reduceret udvaskningen af kvælstof til Limfjorden med 40 procent siden 1980’erne.

Besætningen ombord på Miljøministeriets overvågningsskib Limgrim målte i juli den højeste vandtemperatur i Limfjorden siden 1980’erne. Næsten 25 grader nåede vandtemperaturen op på i en periode, da fjordvandet stod næsten stille.

Varmt vejr og vindstille trykkede på aftrækkeren, så fjordens ammunition af næringsstoffer eksploderede i massiv algevækst, der i sidste ende resulterede i et massivt iltsvind med frigivelse af svovlbrinte fra bunden.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Udledning af næringsstoffer i vandmiljøet
ILTSVIND. På trods af reduktion af udledning af næringsstoffer i vandmiljøet, er der stadig i overflod af næringsstoffer. Det går særligt hårdt ud over fjordene, der rammes af iltsvind.

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk