DN: Øresund skal være havreservat

Danmarks Naturfredningsforening inddrager nu samtlige borgmestre langs Øresund i kampen for at få beskyttet det rige havområde. Foreningen ønsker at få udpeget Øresund som havreservat for at sikre, at det unikke marine miljø ikke ødelægges. Det sunde havområde trues i dag af sandsugning med de omfattende skader på naturen, det medfører.

27. august 2014

Der har siden 1932 været et forbud mod trawlfiskeri i Øresund. Det har været medvirkende til, at Øresund som det eneste indre farvand i Danmark har en stor og sund bestand af fisk. Men de senere år har der været indvundet råstoffer i sundet. Især sandsugningen i 2013 og 2014 har resulteret i store ødelæggelser på havbundenes dyre- og planteliv i det, der er blevet suget på nogle særdeles vigtige fiske- yngle- og fødeområder.

Rig natur suges bort

- Vi ønsker at beskytte Øresund ved at udpege det til et havreservat. Derfor starter vi nu en målrettet kampagne for at få politikerne til at udpege Øresund til et havreservat og dermed undgå at ødelægge det, som vi har værnet om i årtier og som vil tage yderligere flere årtier at rette op på, siger Therese Nissen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen har derfor skrevet rundt til samtlige borgmestre langs Øresund for at få deres opbakning til at beskytte sundet.

Tilladelserne til at indvinde råstoffer er givet af Naturstyrelsen. Miljøministeren har ikke umiddelbart vist sig villig til at sætte en stopper for sandsugningen. Heller ikke selvom der er indvundet langt mere sand, end tilladelserne tillader i både 2013 og 2014.

Direktøren for Øresundsakvariet, Jens Peder Jeppesen, forventer ikke at havbunden vil have reetableret sig til et niveau som inden sandsugningen, før om 20 år. I erkendelse af, at Øresund er unik, er det ikke tilladt at indvinde råstoffer i den svenske del af Øresund. Skaderne og ødelæggelsen fra sandsugningen på den danske side, ses derfor tydeligt som kontrast til den svenske side.

Også fiskerne protesterer

I april i år, gjorde en del Øresunds-fiskere opmærksom på, at der på de to meget sårbare områder Disken og Lappen, der begge er vigtige gyde- og fødeområder for fisk - var indvindingen af råstoffer ved at ødelægge områderne, og at de oplevede at fiskene forsvandt fra områderne. Delområder på disse to steder er blevet suget kraftigt, hvilket har resulteret i at havbunden og dybden er ændret betydeligt og truer økosystemerne i området.

- En udpegning af Øresund som havreservat skal ikke blive en hindring til at udbygge, renovere eller udvikle langs kysterne. Danmark Naturfredningsforening ønsker ikke at hæmme kommunerne i deres udvikling af kystområderne og havnemiljøer. Vores ærinde er en sikring af et sundt, fungerende havmiljø med en uforstyrret havbund ude under sundets overflade, siger Therese Nissen.

Læs brevet til Øresundsborgmestrene (pdf)

Skriv under for at få beskyttet Øresund

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


PROTEST. Også fiskerne på Øresund har sammen med blandt andre DN protesteret mod Naturstyrelsens tilladelser til omfattende indvinding af sand og grus på den sarte havbund.

Sandsugning i Øresund

  • Firmaet ”By & Havn” har både 2013 og 2014 overskredet den mængde, som de må suge på det område i Øresund der, hedder Disken. I 2013 var overskridelsen 20 pct. og allerede i januar 2014 havde firmaet overskredet deres års-tilladelse med 15.000 m3. Alligevel har Naturstyrelsen blot givet en påtale.
     
  • For at få lov til at råstofindvinde, skal der laves en miljøundersøgelse og -vurdering, der beskriver projektets påvirkning på området. Men de miljørapporter, som er udarbejdet, viser sig at være fejlbehæftet – for eks. viser rapporten for Diskens dyreliv, at den er lavet på baggrund af observationer udenfor området. Det betyder, at Naturstyrelsen giver råstoftilladelser uden reelt at vide, hvad der findes af dyre- og planteliv i de områder, de giver tilladelse til at råstofindvinde på.
     
  • Årsagen til at Danmark Naturfredningsforening ikke arbejder for en udpegning af området som ”nationalpark” er, at betydningen af betegnelsen ”nationalpark” er meget forskellige i Danmark og Sverige. I Sverige er giver Nationalparkbetegnelsen en meget stærk beskyttelse af et område, det er ikke tilfældet i Danmark. Så hvis en yderligere beskyttelse af Øresund skal have sin gang på jord, skal der arbejdes for en beskyttelse som vægtes lige højt i begge lande. Det giver betegnelsen havreservat mulighed for.

Kontakt

Therese NissenTherese Nissen
Lokale sager
Evighedstræer

31 19 32 31
tgdn@dn.dk

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk