Værnengene: Regeringen får sin første grønne EU klage

EU må nu afgøre om Danmark løfter opgaven med at beskytte og udvikle beskyttet natur. Det mener Danmarks Naturfredningsforening efter Ringkøbing Skjern Kommune har blåstemplet, at lokale landmænd i de senere måneder har opdyrket arealer i et internationalt beskyttet fugleområde. Det sker, efter Natur og Miljøklagenævnet flere gange har underkendt kommunens tilladelser til opdyrkning af dele af Værnengene.

8. september 2014

Beskyttelsen af Værnengene virker ikke. Det ses af, at yngleområder for beskyttede fugle kan pløjes op og af, at antallet af fugle falder i det internationalt beskyttede fugleområde, konstaterer Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi har her et af Europas vigtigste yngleområder for engfugle og vi vil holde kommunen og miljøministeren fast på, at naturen her skal beskyttes. Vi har gentagne gange gjort opmærksom på opdyrkningen og Natur og Miljøklagenævnet har efterfølgende bedt kommunen rette sig efter loven. Men vi må konstatere, at kommunen ikke løfter opgaven, mens miljøministeren heller ikke tager ansvaret på sig. Derfor vil vi bede EU Kommissionen se på, hvordan vi bedst muligt ikke bare sikrer en reel beskyttelse, men også får løftet naturen i området, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Fredet område uden beskyttelse

Værnengene er både fredede samt udpeget som Natura2000 område, hvilket indebærer, at naturen skal beskyttes og udvikles. I Danmark påberåbes, at Natura 2000 beskyttelsen sker gennem §3.

Nu har Ringkøbing Skjern Kommune så besluttet, at området ikke er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven.

- Hvis kommunen har ret i, at der ikke er tale om et område, der skal beskyttes efter §3 i Naturbeskyttelsesloven, så er området slet ikke beskyttet. Derved overholder Danmark reelt ikke hverken Habitatdirektivet eller Fuglebeskyttelsesdirektivet, hvor vi er forpligtet til at beskytte de arter, et område er udpeget efter. Fuglene i Værnengene - brushøns og engryle går tilbage, og der foregår aktiviteter, der udtrykkeligt er angivet som skadelige i Natura2000 planen, siger Bisschop-Larsen.

Foreningen er understreger, at det havde været at foretrække, hvis myndighederne selv ville løfte ansvaret.

- Vores mål er at beskytte naturen, der presses fra alle sider i Danmark. Vi så gerne, at myndighederne selv tog ansvaret på sig og sikrede, at lovene overholdes. Men vi må også konstatere, at naturbeskyttelsesloven er hullet som en si, og den lægger et alt for tungt ansvar om beskyttet/ikke beskyttet hos kommuner, der vægter erhvervsinteresser over naturen, og hvor embedsværket er presset politisk. Derfor har vi også bedt regeringen sikre, at det er fremover bliver muligt at efterprøve om et område er beskyttet efter § 3 ved en højere instans som Natur og Miljøklagenævnet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Læs mere om sagen

Oppløjning af enestående natur fortsætter trods dom

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Kobbersneppe
NATUR. Stor Kobbersneppe er en af de fuglearter, der er helt afhængig af Tipperhalvøen, der består af Tipperne og Værnengene.

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk