Naturen åbner sig for besøgende på Anholt

Fredningsnævnet har netop afgjort, at Anholts vestkyst skal fredes. Med fredningen får besøgende adgang til helt unikke naturoplevelser, der ikke var mulige uden en fredning. Danmarks Naturfredningsforening er tilfreds med, at denne kronjuvel - blandt de helt unikke danske naturperler - nu er blevet varigt sikret.

12. september 2014

Tilbage i december 2012 rejste Danmarks Naturfredningsforening (DN) forslag om at frede 163 hektar af vestkysten på Anholt for at forhindre, at byggeplaner for boliger op ad skrænten bag havnen blev til virkelighed på den smukke og uberørte kyststrækning. Nu er området fredet og dækker kyststrækningen fra Nordbjerg henover Vesterklit til Sønderbjerg. Morten Abildstrøm fra DN Norddjurs glæder sig over, at kysten og Anholts særegne natur nu kan forblive urørt:

- Vi er meget tilfredse med Fredningsnævnets afgørelse. Det ville være helt urimeligt at ødelægge et så fint naturområde med erhvervsbyggeri og boliger. Og så er det glædeligt, at der med sikringen af de store landskabsværdier også kommer nye stier, så turisterne får mulighed for at komme ud i området, som man ellers aldrig ville kunne besøge.

Anholts vartegn forbliver naturskønt

Skrænten langs vestkysten er, bortset fra enkelte huse, uberørt og meget naturpræget og fungerer som Anholts vartegn, når man kommer sejlende til øen, fortæller Morten Abildstrøm, der har bidraget til at foreslå Fredningsnævnet at frede naturarealet. Abildstrøm påpeger, at udbygning med boliger og virksomheder langt op ad skrænten ville have ødelagt den oplevelse for stedse. Med fredningen vil byggeplaner og muligheden for byggeri i det fredede areal være skrinlagt for altid.

Byggeri udenfor fredningen er stadig en mulighed

Morten Abildstrøm oplyser, at DN er opmærksom på, at der kan være modstand imod at frede og dermed forhindre byggeri i det åbne land. Til gengæld forhindrer fredningen ikke erhvervsbyggeri på havnen. Der er indenfor det lokalplanlagte område mulighed for at udvide halvanden gang arealet i dag med restauranter og andet for turismen, fortæller Morten Abildstrøm:

- Der findes også alternative muligheder til campingpladsen, som har været diskuteret placeret i det fredede område. Faktisk en endnu bedre placering ved siden af kystradarstationen på et areal, der er mindst dobbelt så stort og uden for fredningen. Hvis der ikke havde været andre alternativer, ville jeg kunne se pointen i modstanden, afslutter Morten Abildstrøm.

Nu kan du besøge en af Danmarks urørte skove

Wilhelminelyst er én af Danmarks meget få, urørte skove, og den byder på meget spændende naturoplevelser. I dag kan man kun gå ind i skoven ad stikveje, der ender blindt, men med fredningen kommer der en stiadgang fra havnen til Vesterklit og Sønderbjerg, så man virkelig kan få sig én på naturopleveren, hvis man går hele turen, fortæller Morten Abildstrøm.

Fredningen gør en stor forskel – uden vi lægger mærke til det

De fleste tager natur- og landskabsherlighederne for givet uden at vide, at der kan være risiko for både byggeri, ændret benyttelse og nedlæggelse af stier, fordi den generelle lovgivning ikke beskytter imod det. Den eneste permanente sikring af eksisterende natur- og landskabsværdier er gennem en fredning, fortæller Morten Abildstrøm:

- Ud over det nye stiforløb gennem Wilhelminelyst vil fredningen i hverdagen ikke kunne mærkes af borgerne – og det er det, der er det gode ved fredningen. Den sikrer nemlig, at det storslåede landskab og naturen, der må karakteriseres som noget af det mest unikke og uforstyrrede i Danmark, i al fremtid kan få lov at være uforstyrret, sådan som det er i dag.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


FREDET. Naturen er så urørt og naturskøn på Anholts vestkyst, at den skal fredes. Nu kommer der aldrig byggeri på vestkysten på Anholt. Foto: Morten Abildstrøm