Bebyggelse ved kysten skal også gavne naturen

Regeringen åbner op for, at der kan bygges på visse kyststrækninger i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening kalder det helt omvendt at ødelægge den frie kystnatur, der trækker turisterne til. Foreningen har i et foretræde på Christiansborg opfordret politikerne til at sikre, at eventuelle nye byggerier ikke kun gør noget godt for turismen, men også for naturen.

18. september 2014

Et nyt lovforslag åbner op for, at man 10 steder i landet kan se bort fra beskyttelsen af stranden og kystlandskabet. Her skal laves såkaldte forsøgsprojekter, som skal tiltrække flere udenlandske turister. Det er vel at mærke projekter, der ikke i dag kan lade sig gøre, fordi det vil bryde med vores beskyttelse af kystnaturen og kystlandskabet.

Natur en prioritet

- Vi beder politikerne om, at der i det nye lovforslag bliver indføjet, at de 10 projekter, der udvælges, ikke alene gør noget godt for turisterne, men også gør noget godt for naturen. Projekter med naturforbedringer bør således prioriteres højt, siger Nina Larsen Saarnak, Leder for lokale sager i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen peger på, at der selvfølgelig skal være plads til toiletter og ishuse, men hvis lovforslaget ødelægger kystnaturen og landskabet med 10 store projekter i klitterne, så skal det helst tages af bordet.

Turisterne kommer efter naturen

- Lovforslaget åbner heldigvis ikke for, at der kan bygges i de beskyttede naturområder og i de fredede områder, og det har vi bedt politikerne holde fast i. Kysterne er om noget Danmarks særkende og vores vildeste natur. Vi kommer ikke uden om, at det det vil være den omvendte verden at ødelægge kysterne med større byggerier for at tiltrække flere turister, som netop kommer for at opleve den, siger Nina Larsen Saarnak.

Omkring 70 procent af de turister, der året rundt holder ferie i Danmark, angiver naturen som et hovedmotiv for at holde ferie i Danmark, fremgår det af regeringens egen vækstplan for turisme. Samtidigt viser undersøgelser, at 65 procent af kystturisterne kritiserer kystbyernes miljø for at være en af de mindst attraktive dele af kystoplevelsen.

- Hvis bymiljøet er problemet, er det langt mere logisk at se nærmere på det, for den problematik løses ikke ved at bygge i de åbne kystlandskaber, slutter Saarnak Larsen.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Grenen
KYSTNATUR. Det vil være den omvendte verden at ødelægge kysterne med større byggerier for at tiltrække flere turister, som netop kommer for at opleve den, mener DN.

Kontakt

Nina Larsen Saarnak
Leder af lokale sager

31 19 32 38
nis@dn.dk