DN: Stort tillykke til danskerne med Den Danske Naturfond

Regeringen, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond er nu blevet enige om konstruktionen af Den Danske Naturfond. Den nye fond, som er blevet til efter massivt pres fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, skal arbejde for mere natur i Danmark og får en startkapital på 875 millioner kroner.

22. september 2014 (opdateret 22. september)

Efter lang tids forhandlinger er regeringen og de private fonde blevet enige om udformningen af Den Danske Naturfond, og miljøministeren sender i dag et lovforslag om fonden i høring. Aftalen indebærer, at naturfonden etableres som en privat erhvervsdrivende fond, der er selvejende og politisk uafhængig.

Fonden får en startkapital på 875 millioner kroner. Staten tilfører over fire år 500 millioner kroner, Villum Fonden bidrager med 250 millioner kroner og Aage V. Jensen Naturfond 125 millioner kroner. Derudover giver staten 49 millioner kroner til driftsudgifter i opstartsfasen.

Tillykke til danskerne

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker danskerne et stort tillykke med Den Danske Naturfond, der nu er en realitet. Den er et udtryk for at Folketing og regering anerkender behovet for, at der skal en ekstra indsats til for naturen, mener foreningen.

- Det er en god dag for naturen. Vi er begejstrede for, at det er lykkes at få Den Danske Naturfond igennem, og vi har store forventninger til, hvad den kan gøre for vores fælles natur. Fonden er blevet til takket være generøse tilbud fra grønne fonde og et massivt pres fra de grønne organisationer. Det kan vi være stolte af, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

DN var blandt de grønne organisationer, der i 2013 gik sammen for helt ekstraordinært at indrykke et grønt opråb til regeringen om at få skabt naturfonden og i øvrigt sikre den danske natur.

Naturen skal have plads

Fonden skal især være med til at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedringer af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter. Fonden vil blandt andet ved opkøb kunne være med til at skabe sammenhænge i den eksisterende natur, der i dag lider under en stærk fragmentering. Opkøb af typisk landbrugsjorder skal medvirke til dette.

- Naturfonden kommer til at operere i Europas mest opdyrkede land, hvor der samtidig er vedholdende krav fra politikere og landbrugsindustri om at måtte dyrke endnu mere. Det fortæller i sig selv om behovet for en uafhængig fond, men det fortæller også, at opgaven ikke nødvendigvis bliver let. Vi ønsker Den Danske Naturfond al mulig held og lykke og lover, at Danmarks Naturfredningsforening med sine 125.000 medlemmer vil være med til at sikre den folkelige opbakning og vi stiller os gerne til rådighed, hvor det skulle blive nødvendigt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

natur
MERE NATUR. Tillykke til danskerne med Den Danske Naturfond, som skal styrke naturens mangfoldighed gennem forbedringer af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter.  

Mere og bedre natur

DN har tidligere samlet nogle eksempler på typer af områder, som den nye naturfond bør kigge på.

Det gælder specielt områder, der ikke i øjeblikket tilgodeses med deres nuværende ejerformer eller forvaltning samt områder, der kan være med at til sammenbinde og udvikle steder med store naturværdier.

Det kan for eksempel være:

  • Områder i den sjællandske Åmose – Store og lille Åmose
  • Områder i Store Vildmose
  • Områder i Tryggevælde Ådal
  • Bornholmske klippeløkker
  • Urup Dam
  • Dele af Tøndermarsken
  • Dele af Værnengene
  • Gårdbo Sø
  • Store Klinteskov

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem