Kommunerne er varme på økologi

Mens staten tøver med at få omlagt sine arealer til økologisk drift, så har flere kommuner set fidusen i at lade sprøjtegiftene stå. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer til, at flere kommuner lægger om til økologi og på den vis sikrer borgernes rene drikkevand og skåner naturen for gifte.

23. september 2014

Ifølge Økologisk Landsforening anvender stadigt flere kommuner nu økologi som et natur- og grundvandspolitisk redskab. Senest har Aalborg Kommune besluttet at omlægge alle kommunens egne 900 hektar, og på landsplan har 23 kommuner i de seneste år - som led i et igangværende pilotprojekt - tilbudt gratis øko-omlægningstjek til konventionelle landmænd og lodsejere med jord i natur- og vandområder.

Kommunerne rykker

- Det er gode nyheder og kommunerne viser vejen frem med omlægningen. Vi venter stadigt på regeringens udspil om, hvordan kommunerne skal håndtere problemerne med det konventionelle landbrug ovenpå vores drikkevandsressourcer og derfor er det godt at se, at kommunerne går foran, siger Rikke Lundsgaard, seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen efterlyser, at der udpeges boringsnære beskyttelsesområder i de kommuner, hvor de mangler, og at områderne altid skal være sprøjtefrie. Det kan for eksempel være med netop en omlægning til økologi, men det også kan være ekstensiv drift.

Siden 2011 har Økologisk Landsforening gennemført i hundredvis af omlægningstjek i først 12 kommuner, blandt andre Aalborg, og nu yderligere 450 omlægningstjek i 12-15 nye kommuner.

Det er beskyttelse af særlige naturinteresser og grundvand ved økologisk drift, der er kommunernes motivation for at deltage, siger Mads Vinther, økologikonsulent og projektleder i Økologisk Landsforening i en pressemeddelelse.

Fri for sprøjtegifte, rig på natur

Syddjurs Kommune har indtil videre været højdespringeren, hvad angår interessen hos de landmænd, der fik tilbuddet. I og omkring Nationalpark Mols takkede mere end 100 landmænd ja til et gratis og uforpligtende omlægningstjek. I alt har omkring 3.000 landmænd i de 23 kommuner fået tilbuddet.

Ifølge Mads Winther er baggrunden for den store interesse, at det er et puslespil at få natur- og miljøkrav til at passe sammen med landbrugsproduktionen i et land som Danmark med en høj opdyrkningsprocent.

- Brikkerne er lettere at få til at falde på plads, når landbrugsarealerne er fri for sprøjtegift og kunstgødning. Derfor er det for mange landmænd i de udpegede områder rettidig omhu at overveje en økologisk strategi for bedriftens fremtidige udvikling, siger Mads Winther.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Økologi
OMLÆGNING. 23 kommuner har i de seneste år tilbudt gratis øko-omlægningstjek til konventionelle landmænd og lodsejere med jord i natur- og vandområder.

Kontakt

Rikke LundsgaardRikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk medarbejder i DN

23 20 30 07
rl@dn.dk