Danmark overudnytter klodens ressourcer

Danmarks økologiske fodaftryk er pr. indbygger blandt de største i verden, viser ny WWF-rapport. Samtidig mister verden vilde dyr i foruroligende hast.

30. september 2014

Danmark er både skurk og helt, når det gælder klodens ressourcer. Samtidig med vi lever på bekostning af andre forsøger Danmark nemlig også byde ind med løsninger på de alvorlige konsekvenser menneskets overudnyttelse af naturen har.

Rapporten Living Planet 2014 fra Verdens Natur Fonden, WWF, konkluderer, at Danmark er i den absolutte top over lande, der overudnytter verdens ressourcer, når det opgøres pr. indbygger. Kun golfstaterne Kuwait, Qatar og Forenede Arabiske Emirater har således et større økologisk fodaftryk end Danmark, fremgår det af rapporten.

Danmark er grøn på energi og klima

Her forsøger Danmark dog at byde ind med løsninger, og vi roses således i rapporten for at handle visionært på klimaområdet og for igennem årtier at have satset på vedvarende energi.

Anderledes trist er billedet, når det gælder naturen. Flere end halvdelen af klodens vilde dyr (52 procent) er forsvundet over de sidste 40 år, konkluderer rapporten, og her står Danmark ikke som et lysende eksempel.

Danmark er sort på biologisk mangfoldighed

Den biologiske mangfoldighed går tilbage i samtlige økosystemer herhjemme. 25 procent af de andre danske pattedyr er opført på listen er truede eller uddøde arter. Halvdelen af sommerfuglene i Danmark er enten helt forsvundet eller truede, og over hver tredje fugleart er ligeledes på den danske rødliste. 

Danmarks Naturfredningsforening har gennem flere år presset politisk på for at få en reel plan for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, og den plan er nu rykket tættere på, idet miljøminister Kirsten Brosbøl har varslet en Naturplan Danmark i løbet af efteråret.

Hent Living Planet Report 2014 (pdf)

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Vandrefalk
VANDREFALKEN er et eksempel på, at tilbagegangen for en art kan vendes. Vandrefalken har været presset af blandt andet miljøgifte, men er kommet tilbage i den danske natur gennem en målrettet indsats.

Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk