Naturbeskyttelse i Egedal kommune

DN Egedal viser her på siden udvalgte vejledninger, strategier og planer for Naturbeskyttelse i Egedal kommune, udarbejdet af Egedal kommune eller andre relevante myndigheder.

 

Naturstrategi i Egedal 2014

.
Strategien er udgivet af Teknik- og Miljøudvalget, Egedal Kommune i april 2014.
Strategien kan hentes her som pdf.


Natura 2000 – handleplan
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Planen er udarbejdet i 2012 af Naturstyrelsen og de 6 kommuner (herunder Egedal), der har ansvar for det nævnte naturområde.
Planen kan hentes her som pdf.


Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Egedal kommune 2012 – 2022

Planen kan hentes her som pdf .


Er der beskyttet natur på din ejendom?
Information om naturbeskyttelseslovens $3

Pjecen er udarbejdet i en arbejdsgruppe med deltagelse af Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og Naturstyrelsen. Tekstoplæg er udarbejdet af Videncentret for Landbrug i 2011

Pjecen kan hentes her som pdf.


Beskyttelse af natur og landskab
- et overblik for lodsejere

Udgivet af det fælleskommunale miljøsamarbejde i Nordsjælland - Milsam i 2009.
Folderen kan hentes her som pdf.
 

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.

Meld dig ind