EU-dom: Danmark sylter miljøkrav

Danmark har netop modtaget en dom af EU-Domstolen for at have undladt at gennemføre de vandplaner, der skulle sikre det danske vandmiljø. I fem år er planerne blevet forhalet og udskudt af landbrug og politikere. Nu må al snak om Danmark som EU's miljøduks forstumme, mener Danmarks Naturfredningsforening.

6. november 2014

EU's vandrammedirektiv skal sikre, at åer, søer, kystnære farvande og grundvand i 2015 skal være i god økologisk tilstand. Men det har skabt voldsom modstand i Danmark, Europas hårdest dyrkede land. Her er det først lykkedes at få vedtaget planerne med års forsinkelse - få måneder før, den næste generation af vandplaner skal sættes i gang.

- Forsinkelserne har i sig selv været et mål for landbruget, og skiftende regeringer ikke har haft det fornødne mod til at skære igennem. Krydret med en selvforståelse hos landbruget og dets støttepartier af, at vi er miljøduks og i øvrigt har gjort det nødvendige allerede. Men intet kan være mere fjernt fra sandheden, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

EU mistede tålmodigheden

Den tidligere VK-regering trak udarbejdelsen af vandplanerne i langdrag efter stærke protester fra landbruget, og EU-Kommissionen reagerede med den første advarsel, en såkaldt åbningsskrivelse, den 4. juni 2010.

I 2012 stemplede EU-kommissionen den danske indsats for vandmiljøet som utilstrækkelig og kom med 20 konkrete punkter, hvor Danmark skulle forbedre sig.

Og i februar i år tabte EU’s nu afgående miljøkommissær så endeligt tålmodigheden og indbragte Danmark for EU-domstolen.

En miljøpolitisk skandale

Undervejs i forløbet har vandplanerne været igennem flere høringsrunder, hvor pres fra erhvervet har betydet, at ambitionerne er blevet slækket i en grad, så de vandplaner, der først her helt op imod domsafsigelsen i EU-sagen er blevet vedtaget, står som et afpillet skellet i forhold til det oprindelige udspil.

- Vandplanerne er blevet udskudt, forhalet og udvandet i en grad, så det er en regulær skandale. Forløbet er en politisk farce, som har kostet natur og miljø dyrt, og som for samfundet kommer til at koste rigtig mange penge at rette op på, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Dommen rummer ingen sanktioner, og den eneste følge er derfor, at Danmark skal betale sagens omkostninger.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Vandløb
FARCE. Danmark har nu fået en dom ved EU-Domstolen for ikke at gennemføre de vandplaner, der skulle sikre det danske vandmiljø.

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk