Naturplan Danmark kan vende årtiers nedgang i naturen

Regeringen lancerede i oktober en plan for Danmarks natur. Hvis planens intentioner bliver til virkelighed, kan vi få vendt tilbagegangen for den danske natur.

Billede af Naturplan Danmark
Der er roser fra Danmarks Naturfredningsforening til regeringens nye naturplan, der er godt nyt for den danske biologiske mangfoldighed.

Den 26. oktober 2014 lancerede statsminister Helle Thorning og miljøminister Kirsten Brosbøl Naturplan Danmark, der har fået titlen ’Vores fælles natur’.

Planen indeholder i alt 22 indsatser for naturen, der skal bane vejen for mere plads til og bedre sammenhæng i naturen – og skabe bedre beskyttelse af vores vigtige naturområder og truede arter.

Naturplan Danmark lægger blandt andet op til:

  • Etablering af et grønt Naturnetværk
  • Bedre artsforvaltning
  • En biodiversitetsstrategi, der skal vende tilbagegangen
  • Nye muligheder for naturpleje
  • Biodiversitetskort, der giver videnskabeligt grundlag for kommunernes planlægning
  • Naturfonden, der skal opkøbe og pleje naturperler
  • Et friluftsliv, der understøtter og understøttes af alle grupper i samfundet
  • Samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening, kommuner og stat om de kommende års fredninger

Planen er et vigtigt skridt for naturen

Med regeringens nye plan for naturen har dansk naturpolitik taget et nyt og afgørende skridt.

Ved at sætte en samlet naturpolitisk retning frem mod 2050 kan det første reelle initiativ til at vende årtiers nedgang i naturen være en realitet.

Med et nyt Grønt Danmarkskort får naturen sin egen infrastruktur, der binder de mange forskellige naturområder sammen.

Vi bakker planen op lokalt

Danmarks Naturfredningsforening engagerer sig lokalt i at udvikle et naturnetværk der, hvor naturen har brug for at blive bundet sammen.

Vores konkrete forslag

Et vigtigt element i Naturplan Danmark er etableringen af et grønt naturnetværk.

Ideen er ikke ny, men blev foreslået allerede i 2001 af Wilhjelm-udvalget.

Efter folketingsvalget samme år lagde den daværende regering ideen væk. I stedet udviklede vi ideen - og lavede konkrete forslag til mere natur - og mere sammenhængende natur i Danmark.

Se vores konkrete forslag til fremtidens natur i Danmark

Hvis du vil vide mere

Mere om Naturplan Danmark på Naturstyrelsens hjemmeside

Naturen bliver bundet sammen

Med Naturplan Danmark er der for første gang sat en samlet og klar retning for den danske naturindsats. Ved målrettet at binde naturområderne sammen og give vilde dyr og planter mere plads, gør vi naturen mere robust. og det vil løfte den.
- Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem