Projekt om de små mårdyr

Vi ønsker at få et større kendskab til de små mårdyrs levesteder. Med viden kan vi bedre sætte ind for at hjælpe bestanden. Du kan hjælpe med at samle data ind.

Skovmår
SKOVMÅR. En lille unge på opdagelse. Skovmåren kendes på det let gullige bryst.

I Danmark har vi et ret godt kendskab til de store mårdyrs levevis, udbredelse og valg af levesteder. De store mårdyr omfatter blandt andet odder og grævling.

Sådan forholder det sig ikke med de små mårdyr – brud, lækat, ilder, skovmår og husmår. De er meget svære at observere og dermed også at overvåge.

Vi mangler kendskab til

  • deres udbredelse over landet
  • hvilke typer levesteder de foretrækker
  • deres sundhedstilstand

Vi har derfor sat et projekt i gang, som skal give os større viden om dyrene. Projektet består af to forskellige metoder til at indsamle data.

I den ene del af projektet sætter 70 frivillige ”fælder” op. Fælderne fanger ikke dyrene. Dyrene løber blot igennem fælden og hen over en stempelpude, hvor det afsætter fodspor, som eksperterne kan artsbestemme.

Fælderne bliver sat op i perioderne april-maj 2015 og august-oktober 2015

Læs mere om udsætning af "fælder" i projektets Facebook-gruppe

Hvis du finder et mårdyr dræbt i trafikken

I anden del af projektet samler vi mårdyr ind, som er blevet dræbt i trafikken. Indsamlingen omfatter både de små og store mårdyr.

Hvis du finder et trafikdræbt mårdyr, må du meget gerne aflevere det til os.

Du kan aflevere det til os på et af Naturstyrelsens kontorer, hvor der er opstillet kasser til indsamlingen.

Dyrene bliver undersøgt af Århus Universitet. Dine oplysninger om fundstedet vil indgå i opdateringen af vores viden om de enkelte arters udbredelse.

Hvis du har taget et foto af dyret, og er nysgerrig for at få det artsbestemt, kan du maile et foto til biolog Bo Håkansson på boh@dn.dk

Se hvor du kan aflevere trafikdræbte mårdyr

Hvem er med i projektet

Projektet er et samarbejde mellem Århus Universitet (DCE), Aqua Ferskvandscenter i Silkeborg og Danmarks Naturfredningsforening, og gennemføres for midler tildelt af Miljøministeriet.

 

Projekter om dyr

Der er mange vilde dyr i Danmark, som har brug for en hjælpende hånd. I DN arbejder vi med en masse forskellige projekter og fredningsplaner, som skal forbedre vilkårene for de vilde dyr.

Projekter om dyr

Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk

Hjælp dyrene

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening er du med til at give de vilde dyr i Danmark et bedre liv.

Bliv medlem