Nye krav til bæredygtig biomasse er godt begyndt

Et godt skridt i den rigtige retning, men der er plads til forbedringer, siger blandt andre Danmarks Naturfredningsforening om de nye krav, energibranchen er blevet enige om for at sikre bæredygtig biomasse.

4. december 2014

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme offentliggør i dag en brancheaftale, der fastlægger visse bæredygtighedskrav til den biomasse, som kraftvarmeværkerne anvender til energiproduktion. Det er klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R), der har bedt branchen om at udarbejde aftalen.

Bæredygtig skovdrift

Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Greenpeace, Verdens Skove og WWF Verdensnaturfonden støtter omstilling af de eksisterende centrale kraftvarmeværker fra kul til biomasse som led i udfasningen af fossile brændsler fra den danske energiforsyning. Men organisationerne understreger samtidig, at biomasse er en begrænset ressource, der skal anvendes med omtanke til erstatning af kul i en overgangsperiode, og at det er helt afgørende, at den kommer fra skove med bæredygtig skovdrift.

- Kullene skal hurtigst muligt ud af kraftværkerne. FN’s klimapanel har netop slået fast, at udfasningen af fossile brændsler haster helt enormt, hvis vi skal undgå ødelæggende klimaforandringer, og kul er den værste CO2-synder. Derfor giver det mening – parallelt med udbygning af vindkraften – at ombygge eksisterende centrale kulfyrede værker til at fyre med biomasse i resten af deres levetid”, siger Christian Ege, sekretariatschef i Det Økologiske Råd.

Hurtigere indfasning

- Brancheaftalen er et skridt i den rigtige retning. Men vi mener, at den bør indfases hurtigere, så der stilles minimumskrav til al den anvendte biomasse i løbet af 3 og ikke 5 år. Staten må også påtage sig et klart ansvar for at have hånd i hanke med, at der leves op til aftalen, siger John Nordbo, klima- og miljøchef i WWF Verdensnaturfonden.

De grønne organisationer mener også, at der bør videreudvikles på energibranchens egen nye internationale certificeringsordning, Sustainable Biomass Partnership (SBP). Brancheaftalen henviser til FSC-ordningen, som en af tre ordninger, der kan anvendes som led i aftalen. Men de grønne organisationer finder ikke, at kravene i de to øvrige ordninger er tilstrækkelige.

- Vi anbefaler klart energi- og varmeselskaberne at anvende FSC-ordningen til at dokumentere, at biomassen er produceret bæredygtigt. Branchens egen nye certificeringsordning, SBP, har i sin nuværende udformning en række mangler, men kan bruges til at støtte op om overgangen til FSC. Vi anbefaler derfor, at selskaberne også sætter mål for andelen af FSC-certificeret biomasse, siger Jan Graversen, bestyrelsesmedlem i Verdens Skove.

God certificering nødvendig

FSC-ordningen er klart den bedste til at dokumentere, at biomassen kommer fra bæredygtig skovdrift, og på sigt bør der kun henvises til denne. Indtil da kunne der indføres en graduering med f.eks. en guld-, sølv- og bronze-standard, hvor guld henviser til FSC. Ellers er der ikke noget incitament til at bruge FSC, hvis man opnår samme certificering ved at anvende de slappere krav i de andre to standarder.

Organisationerne mener også, at det er vigtigt, at der fortsat arbejdes på at opnå større viden om, hvordan man beregner klimaeffekterne af at anvende biomasse.

- Biomasse er en begrænset ressource, og det er afgørende, at energi produceret på grundlag af biomasse faktisk medfører en CO2-reduktion på mindst 70 % i forhold til kul. Vi opfordrer derfor parterne bag aftalen til at bruge ressourcer på at skabe en anerkendt metode til at indregne klimaeffekterne ved at anvende biomasse, siger Tarjei Haaland, klima- og energiekspert i Greenpeace.

- Brancheaftalen er udtryk for, hvor langt den danske branche er parat til at gå på nuværende tidspunkt, men aftalen bør løbende videreudvikles. Derfor er det vigtigt, at den danske branche præsenterer aftalen som et skridt på vejen i den bæredygtige udvikling – og det er ikke ensbetydende med, at vi med denne aftale kan kalde træpiller bæredygtige,” siger Sine Beuse Fauerby, energi- og miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


BIOMASSE. Ikke al biomasse er grøn biomasse. Derfor er certificering vigtig og skal løbende udvikles. 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk medarbejder

31 19 32 51
sbf@dn.dk