EU udskyder grønne initiativer

Danmark taber sammen med resten af verden på, at EU Kommissionen dropper eller udskyder en række miljøforbedrende tiltag. Særligt ærgerligt er det, at arbejdet med den såkaldte cirkulær økonomi udskydes, mener Danmarks Naturfredningsforening. En cirkulær økonomi kan være med til at spare på klodens ressourcer og sikre natur og miljø.

17. december 2014

Den lineære brug- og smid væk økonomi er fremherskende i dag. Men den fungerer kun, hvis der er kontinuerlig tilførsel af billige ressourcer og det forudsætter, at der er rigeligt af dem. Dertil kommer en voksende middelklasse, der indebærer en øget global efterspørgsel og en stigning i ressourceforbruget. Derfor er en ny cirkulær økonomi nødvendig.

Flere mennesker – færre ressourcer

- Vi har nu gennem mange år tæret mere på verdens ressourcer end natur og miljø kan levere tilbage. Det skal ses sammen med, at vi bliver samtidigt stadigt flere mennesker på kloden og flere vil naturligvis have del i goderne. Det holder ikke i længden. I Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor den danske regering til at gå foran og sikre, at vi blandt andet øger andelen af genanvendelse og i øvrigt sikre en mere bæredygtig produktion, siger Sine Beuse Fauerby, miljøpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening. Regeringen har afsat midler på finansloven til udviklingen af cirkulær økonomi.

I den cirkulær pakke var forventningen at de tiltag, den måtte medføre, ville bidrage til bedre udnyttelse af ressourcer. EU har selv beregnet potentiale i pakken til besparelser på 630 mia. EUR om året for den europæiske industri. Men den europæiske industri modarbejdede initiativet. Derudover var estimatet, at pakken kunne give 580.000 nye grønne jobs i Europa.

Genanvend frem for at brænde

- Nogle af de ændringer vi i DN især så med meget stor tilfredshed på, var ændringer til affaldsdirektivet. Her var der lagt op til visionær, men samtidig realistiske, mål for genanvendelse. Forslaget var et mål om 70 procents genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2035. Det ville have givet et langsigtet og klart mål for medlemslandene at arbejde med. Og for industrien at investere i, siger Sine Beuse Fauerby.

Danmark er historisk ikke kendt for at være foregangsland, når det kommer til genanvendelse af affald. Årsagen skal findes i den massive investering Danmark har foretaget i forbrændingsanlæg, der er helt afhængige af affald, der kunne være genbrugt.

- Kommissionen lover, at der næste år kommer bedre grønne initiativer. Vi håber nu, at Danmark vil gå foran og være blandt de lande, der holder kommissionen fast på, at der skal komme et nyt og bedre udspil i 2015. Hvis ikke Danmark, der er kendt som et grønt foregangsland med en betydelig eksport af grønne teknologier skulle gå foran her, så ser det svært ud, siger Sine Beuse Fauerby.

Cirkulær økonomi er for eksempel genbrug af kunstgræsbaner. Der er anlagt 30.000 kunstgræsbaner globalt og hidtil har de efter ca. ti år skulle forbrændes eller deponeres. Et dansk firma har udviklet en metode til at genanvende 99.9 pct. af materialet fra en bane. Virksomheden forventer at skabe 50 nye arbejdspladser. Det oplyser Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


Ressourcer: Trykket på klodens naturressourcer er enormt og skove, søer og enge omdannes til produktionsarealer. Danmark er for eksempel sammen med Bangladesh verdens hårdest dyrkede land,

Bruger halvanden planet

Danmark ligger i den absolutte top over lande, der overudnytter verdens ressourcer, når det opgøres pr. indbygger.

Kun golfstaterne Kuwait, Qatar og Forenede Arabiske Emirater har således et større økologisk fodaftryk end Danmark, fremgår det af en rapport fra Verdensnatur Fonden, WWF. Opgørelsen viser, at vi mennesker samlet set overudnytter verdens ressourcer og lever, som om vi har halvanden planet at gøre godt med.

Kilde: WWF

Kontakt

Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk medarbejder

31 19 32 51
sbf@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk